Førskole

Førskole er et tilbud til børn, det år de starter i skole. Perioden er fra den 1. april - 30. juni.

Førskole foregår i SFO'en på den skole, barnet er tilmeldt, så barnet introduceres til skole, SFO og elevgruppen, inden skolestart i august måned.

 

Hvordan tilmelder jeg mit barn til førskole?

Tilmelding skal ske inden den 1. marts.

Tilmeld dit barn til førskole/SFO

Hvilke åbningstider er der i førskolen?

Åbningstiden i førskolen er den samme som SFO'ens åbningstid fra kl. 6.15 - 17.00 (fredag kl. 16.00).

Find åbningstider i førskolen/SFO'en via skolens hjemmeside her

Hvis mit barn skal i special- eller privatskole?

Hvis du som forælder vælger at sende dit barn på privatskole, skal du være opmærksom på, om udmeldelsesdatoen i børnehaven er korrekt. Ellers bedes du kontakte Pladsanvisningen i Vejen Kommune på telefon 79 96 63 31/ 79 96 63 37 eller skriv til Pladsanvisningen.

Er dit barn visiteret til en specialskole, bedes du ligeledes kontakte Pladsanvisningen.

Hvad koster førskole?

En plads i førskolen er på dagtilbudslignende vilkår og opkræves på en opkrævning fra SFO’en, da førskole hører under SFO. Har man børn i både dagpleje/børnehave og SFO i Vejen Kommune, modtager man to opkrævninger.

Klik her for at se taksterne for førskole/SFO på dit barns skole

Hvis mit barn skal i førskole i juli måned?

Der tilbydes sommerferiepasning i juli måned i SFO mod særskilt betaling, da juli ikke er omfattet af de normale takster. 

Tilmelding vil foregå i SFO’en, når barnet starter i førskole.

Se information om sommerferietakster

Skal jeg melde mit barn ud af børnehave og førskole?

Barnet er automatisk udmeldt af børnehaven den 31. marts, det år dit barnet har alderen til skole. Skal barnet ikke i førskole, bedes du kontakte Pladsanvisningen i Vejen Kommune på telefon 79 96 63 31/ 79 96 63 37 eller skriv til Pladsanvisningen.

Førskoletilbuddet ophører den 30. juni og skal ikke udmeldes, med mindre udmeldelse før 30. juni ønskes. Der udmeldes i så fald efter gældende udmeldelsesregler, som er løbende måned + 1 måned.