Skip til hoved indholdet

Flygtninge i Vejen

Introduktion & Udviklingscentret varetager alle opgaver i forbindelse med boligplacering, modtagelse og pædagogisk støtte til flygtninge, der får opholdstilladelse og bliver boligplaceret i Vejen Kommune.

Når nye borgere bliver meddelt opholdstilladelse i Vejen Kommune, aftales modtagelse med det Asylcenter borgeren er indkvarteret på. Ved familiesammenføring aftales mødet, med det herboende familiemedlem.  

For at sikre den bedste start i Vejen Kommune, afholdes der et velkomstmøde med en repræsentant fra IUC på ankomstdagen, hvor der kort introduceres til Vejen Kommune. Der er altid tolk tilstede ved modtagelsesmødet, hvor der bl.a. oplyses om tavshedspligt, således at de nye borgere kan være trygge i dialogen med ansatte i Vejen Kommune.

IUC bistår endvidere de nyankomne borgere med, at tage kontakt til Job og Integration (Arbejdsmarkedsafdelingen), sundhedssektoren, frivillige organisationer og foreningsliv.

Som udgangspunkt er der skolepligt for alle børn. Nye medborgere vil ved ankomsten til Vejen Kommune blive introduceret til skolesystemet.

Voksne bliver gennem Jobcentret visiteret til sprogskole.

Den enkeltes uddannelsesforløb vil være individuelt og tager udgangspunkt i sprogkundskaber, tidligere uddannelse og erhvervserfaring.

IUC tilbyder børn og unge hjælp til opstart af fritidsinteresser

Vi oplever, at mange gerne vil deltage i det danske foreningsliv, men der kan være lang vej fra ønsket om deltagelse til, at det reelt lykkedes at starte op.

Derfor tilbyder IUC hjælp til opstart af fritidsaktiviteter i samarbejde med den forældre og børn.

Der ydes støtte til, at:

  • finde den ønskede aktivitet, så vidt muligt i lokalområdet.
  • tilmelde den unge til aktiviteten.
  • søge om økonomisk støtte.
  • følge familien/den unge til aktiviteten de første 2 gange.
  • vejlede i de praktiske ting i forhold til aktiviteten.

Fritidspuljen fra Dansk Flygtningehjælp

Fritidspuljen giver økonomisk støtte til flygtningebørn og unge flygtninge, så de kan deltage i lokale forenings- og fritidsaktiviteter. Aktiviteterne kan være alt inden for idræt og kultur som i f.eks. fodbold, spejder, drama og musik.

Fritidspuljen er for

  • Flygtningebørn fra familier på integrationsydelse (0-18 år)
  • Uledsagede mindreårige flygtninge med opholdstilladelse

Fritidspuljen støtter med

  • Kontingent
  • Udstyr til aktiviteten

Ansøg om midler til aktiviteter

Introduktion & Udviklingscentret i Vejen Kommune beskæftiger 14 medarbejdere.

Den direkte kontakt til borgerne foretages hovedsageligt af familiekonsulenter og myndighedsrådgivere med erfaring i arbejdet med flygtninge og integration.

Arbejdet i Introduktion & Udviklingscentret tager udgangspunkt i at opnå en vellykket integration af nye borgere. De bliver klædt på til, at kunne klare sig selvstændigt i det fremadrettede perspektiv.

Opgaven er, at støtte nye borgere i konkrete integrationsopgaver som mødet med den offentlige sektor, foreningsliv samt kulturelle udfordringer. Tillige introducerer Introduktion & Udviklingscentrets medarbejdere de nye borgere til det tværfaglige samarbejde mellem Vejen Kommunes forvaltninger således, at de nye medborgere får indsigt i den kommunale struktur.

Introduktion & Udviklingscentret i Vejen Kommune arbejder ud fra ligebehandling af alle borgere med sigte på, at den enkelte borger skal kunne modtage lige sagsbehandling og service ud fra en individuel vurdering.

Målet er, at hver enkelt ny borger skal have samme muligheder og forpligtelser i bestræbelserne på at erhverve sig sociale, kulturelle, uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer til at kunne indgå i et uafhængigt og ligeværdigt medborgerskab i det danske samfund.

I IUC lægges der stor vægt på kompetenceudvikling, i form af kurser og uddannelse med relevant indhold i forhold til målgruppen.

Vores primære opgave er at modtage og yde pædagogisk støtte til flygtningefamilier samt familiesammenførte, der har fået opholdstilladelse i Danmark og er boligplaceret i Vejen Kommune. Vi kan yde støtte til familierne i en afgrænset periode, op til tre år.

Du kan læse mere i vores metodehæfte, der beskriver værdier, menneskesyn og kompetencer i Introduktion og Udviklingscentret.

Læs metodehæftet.

Vejen Kommune
Introduktion & Udviklingscentret
Skovvej 36
6600 Vejen

Åbningstider for personlig henvendelse i Åben Rådgivning

Fr. d. 7's Gade 3, Vejen

Ugedag Åbningstid
Tirsdag Kl. 08.30 - 11.30 og kl. 12.45 - 16.35

Ingen fremmøde uden tidsbestilling

Der kan bestilles tid på telefon 24 93 77 91 på følgende tidspunkter:

Ugedag Tidspunkt
Mandag Kl. 10.00 - 12.00
Onsdag Kl. 10.00 - 12.00
Torsdag Kl. 13.00 - 15.00

Uden for åbningstid er der mulighed for at ringe på tlf. 79 96 51 11

Ugedag Tidspunkt
Mandag Kl. 08.00 - 15.30
Tirsdag Kl. 08.00 - 15.30
Onsdag Kl. 08.00 - 15.30
Torsdag Kl. 08.00 - 16.30
Fredag Kl. 08.00 - 12.30

Oversigt over medarbejdere, telefonnumre og mailadresser i Introduktion & Udviklingscentret

Navn Telefonnr. Mail
Lene Hansen 79 96 51 11 Skriv til IUC
Mette Larsen 79 96 51 27 Skriv til IUC
Meltem Demir 23 26 10 68 Skriv til IUC
Rejna Omar 91 17 87 08 Skriv til IUC
Malene Mahmens 21 29 31 17 Skriv til IUC
Søren Nielsen 20 36 85 55 Skriv til IUC
Martin Bendtsen 51 77 91 09 Skriv til IUC
Hillay Esmati 23 35 19 38 Skriv til IUC
Morten Dahl 29 62 46 57 Skriv til IUC
Eddie Bonnesen 23 26 10 53 Skriv til IUC
Else Warming 91 17 36 48 Skriv til IUC

Introduktion & Udviklingscentret

Arbejdsmarkedsafdelingen

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.07

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen