ProjektVejen

ProjektVejen giver dig et overblik over kommunale projekter og planer i dit nærområde. Du kan se de nyeste, igangværende projekter og konkrete planlagte projekter. ProjektVejen er et øjebliksbillede, der løbende justeres med nye projekter og hvor gamle projekter udgår efter 2 år.

På ProjektVejen finder du som udgangspunkt kun kommunale projekter eller projekter, hvor kommunen har en klar aktiv rolle. Der kan være tale om projekter, hvor kommunen har f.eks. givet tilskud, faciliteret en borgerproces, eller lignende.

ProjektVejen skaber overblik over projekter og planer. Den indeholder kun få oplysninger – og ikke ny information - men henviser til, hvor man kan få mere at vide. ProjektVejen erstatter som udgangspunkt ikke eksisterende informationskanaler.

Projekter på ProjektVejen er opdelt i forskellige kategorier - læs mere om kategorierne i fold ud panelet.

ProjektVejen kort

Herunder kan du se en forklaring af de forskellige projekt-kategorier

Byggeri

Ikon for Byggeri

Under denne kategori kan du se kommunens igangværende og for nyligt afsluttede byggeprojekter.
Projekttyper kan f.eks. være:

 • etablering, ombygning og renovering af kommunale ejendomme
 • nye institutioner

Private projekter, hvor Vejen Kommune ”blot” giver byggetilladelse fremgår som udgangspunkt ikke af ProjektVejen.

Kommunale byggegrunde er ikke en del af ProjektVejen.

Byrum, rekreation

Ikon for Byrum, rekreation

Kategorien indeholder projekter, som omhandler det bebyggede miljø, f.eks.:

 • Hoveddisponeringsplaner og helhedsplaner
 • Nyetablerede og nyrenoverede legepladser og rekreative områder
 • Byforskønnelsesprojekter


Bemærk: der kan være forskel i hvilke projekter, der vises i de enkelte byer – mindre projekter kan derfor vises i en landsby, mens tilsvarende projekter måske ikke vises i Vejen.
Ved publicering på ProjektVejen tager vi altid udgangspunkt i de lokale forhold og justerer indholdet med afsæt i dette.

Du kan finde oversigt over alle kommunale helhedsplaner på Vejen Kommunes planportal

Du kan finde alle vandre- og cykelruter i Vejen Kommune på vores friluftskort

Infrastruktur

Ikon for Infrastruktur

Projekter under denne kategori omfatter de vigtigste infrastrukturelle ændringer, som har betydning for opfattelsen af det bebyggede miljø, såsom:

 • Vejudvidelser
 • Nye bump eller hæver flade på veje
 • Trafiksikkerhedsprojekter
 • Nye cykelstier m.m.

Alle aktuelle infrastrukturelle anlægsprojekter i Vejen Kommune kan findes på Graveinfo.

Hvis du er nysgerrig på kommunens planer indenfor trafikområdet, kan du finde dem på Vejen Kommunens planportal.

Natur og landskab

Ikon for Natur og landskab

Projekter under denne kategori omfatter landskabs- og naturprojekter, som medfører en synlig forandring af landskabet, bl.a.:

 • Nye grønne områder
 • Revitalisering og udvikling af grønne områder
 • Faunapassager m.m.

Du kan finde kommunens handleplaner for naturområderne m.m. på Vejen Kommunens planportal.

Tekniske anlæg

Ikon for Tekniske anlæg

Projekter under denne kategori omfatter projekterne, som har en stor betydning for opfattelsen af det bebyggede miljø, såsom:

 • Kloaksepareringsprojekter
 • Regnvandsbassiner

Oplysninger om aktuelle renoveringer af ledningsnettet kan findes på Vejen Forsynings hjemmeside “Her graver vi”.

Lokalplaner

Ikon for Lokalplaner

Under denne kategori kan du se de nyeste lokalplaner i Vejen Kommune:

 • Lokalplaner, som er blevet igangsat
 • Igangværende og for nyligt vedtagne lokalplaner

Du kan finde alle vedtagne lokalplaner samt forslag til lokalplaner på Vejen Kommunens planportal.