Retningslinjer

Hvem kan søge om støtte og underskudsgaranti?

 • Kulturelle foreninger, grupper og institutioner i Vejen Kommune.
 • Foreninger, der ikke har kultur som hovedformål kan gå sammen med kulturelle foreninger og søge om støtte til kulturelle arrangementer.
 • Vi støtter ikke kommercielle og professionelle arrangører.

Ansøgninger står stærkt, hvis arrangementet:

 • er nyt og nyudviklende.
 • er lidt ud over, hvad foreningen plejer at lave.
 • har interesse for hele kommunen.
 • styrker netværk og samarbejde mellem kulturaktører
 • har høj kvalitet, også selvom det er smalt.

Vi støtter ikke:

 • Religiøse eller politiske arrangementer
 • Arrangementer, hvor der ikke er åben adgang for alle.
 • Arrangementer, der får støtte fra Fritidsrådet.
 • Arrangementer uden tilknytning til Vejen Kommune.