Skip til hoved indholdet

Hærvejsprojekt 2024-26

Hærvejen skal i 2024-26 have et stort løft i Vejen Kommune. Det samlede projekt løber op i samlet næsten 7,5 millioner kroner. Nordea-fonden støtter med 3,8 millioner kroner, resten finansierer kommunen selv. Der vil blive arbejdet med at højne Hærvejsoplevelsen med en række forskellige indsatser.

Konkret består Hærvejsprojektet i Vejen Kommune af disse tiltag:

  • Hærvejsvandreruten omlægges enkelte steder – blandt andet kommer den til at gå ind til Skodborg, hvor den i dag passerer forbi byen.
  • Der laves knudepunkter og etapestart og -stop i Bække, Vejen, Skodborg og Jels, hvor Hærvejsgæsten blandt andet kan købe mad, finde vand, toiletter og forskellige former for overnatning, indbydende pausesteder og blive orienteret om, hvad der findes i området. Knudepunkterne skal også gøre Hærvejen mere tydelig i de fire knudepunkter.
  • Hærvejens autentiske lokale historie formidles på en levende måde – i dag er historien på ruten underfortalt.
  • Der skabes rundture ved Hærvejen, der supplerer Hærvejsoplevelsen og taler til nye målgrupper.

Vi inddrager jer lokale

Vejen Kommune er udførende på disse projekter og har den efterfølgende drift.

Undervejs inddrages lokale borgere, særligt i forhold til udviklingen af knudepunkterne Bække, Skodborg og Jels. I Vejen sættes i første omgang skiltning og knudepunktsmarkering op, og der kan komme nye tiltag til i en senere ansøgning. Borgerne i de tre andre byer inddrages - der er tre forskellige udgangspunkter og indsatser, og derfor bliver forløbene forskellige.

Ud over de indsatser, kommunen står for, håber vi også, at det kan inspirere lokale til at afprøve deres egne ideer og projekter, der kan være med til at give en fantastisk Hærvejsoplevelse for gæsterne. I drømmescenariet opstår der synergi mellem kommunens indsatser og borgernes egen virkelyst, så vi får de fedeste Hærvejsknudepunkter på hele ruten!

Sidder du som lokal borger eller aktør - forening eller bare dig selv - med spørgsmål eller ideer til et Hærvejsprojekt, er du velkommen til at kontakte projektleder Charlotte Thomsen i Kultur & Fritid på 23 74 88 26 for en indledende snak. 

Har du en idé til overnatning, mad eller anden service til gæster, er du også velkommen til at kontakte turisme- og kommunikationskoordinator Charlotte Hammer i UdviklingVejen på 21 44 35 13 for en indledende sparring. Det er også her, du kan få indblik i, hvordan din ide kan bringes videre til gæsternes kendskab. 

Fakta om Hærvejen

Hærvejen har fra bronzealderen til begyndelse af moderne tid udgjort Jyllands hovedfærdselsåre for handlende, pilgrimme og godtfolk. I dag er Hærvejens 450 sammenhængende kilometer fra nord til syd stadig rammen for en unik natur- og kulturoplevelse. 15 kommuner – inklusive Vejen – er nu gået sammen om at skabe en sammenhængende natur-, kultur- og turismeindsats, som skal få flere, også fra udlandet, ud på ruten. Udviklingsprojektet sker med inddragelse af de mange foreninger, borgere og lokale virksomheder, som findes langs ruten.

Læs mere om Nordea-fondens fokus på Hærvejen 

Nordea-fondens logo

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 25-07-2024 15.03

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen