Aftenskolernes årshjul

Aftenskolernes årshjul - grafikken viser hvad der står i teksten på siden

Regnskabsaflæggelse

Januar: Aftenskolerne modtager mail herom

31. marts: Afleveringsfrist

10% puljen og tilskud

Januar: 10% puljen og tilskuddet udbetales.
1. halvdel af tilskuddet udbetales kun til dem der selv udarbejder løn.

Juni/juli: 2. halvdel af tilskuddet udbetales

Mellemkommunal deltagelse

Marts/april: Mellemkommunal deltagelse indberettes

Omfordeling af midler i indeværende år

September/oktober: Aftenskolerne modtager mail herom.

Ansøgningerne om omfordeling kommer til udtalelse i Aftenskolernes Samråd

Tilskud til det kommende år

September: Aftenskolerne modtager mail herom

31. oktober: Ansøgningsfrist

Ansøgningerne om tilskud kommer til udtalelse i Aftenskolernes Samråd.