Forældre og børn/unge

Fodbold

Hvis I har brug for økonomisk hjælp til kontingent - det, det koster at gå til aktiviteten - og måske udstyr, kan I få hjælp af lærer, pædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver osv. Eller en frivillig i foreningen.

Det er vigtigt, at I som familie støtter op om barnets fritidsaktivitet så meget som muligt, og meget gerne tager med en af de første gange.