Jels Søbad

Der er mulighed for at bade i Jels Søbad. Det ligger smukt ved Jels Nedersø med faciliteter fra 2014. Søbadet har badepunkt-flag. Badepunkt er Friluftsrådets mærkningsordning, der giver dig sikkerhed for godt badevand. Friluftsrådet har beskrevet kriterierne for badepunkt.

Jels Søbad i Jels Nedersø, 2024

Badevandskvaliteten er udmærket

Klassifikation: Badevandet er klassificeret som Udmærket kvalitet opgjort på basis af data fra 2020-2023.
Klassifikationen gælder kun i badevandssæson: 1. juni – 31. august

Kortvarige forureninger: ved risiko for forurening opsættes information ved Søbadshuset og der informeres på Vejen Kommunes hjemmeside.

Læs badevandsprofil for Jels Nedersø

Badegæster opfordres til at kontakte Vejen Kommune på telefonnummer 79 96 50 00, hvis der konstateres forurening eller andet som kan give anledning til problemer.

Læs mere om Jels Søbad og læs mere om Jels Søbad på VisitVejen.dk