Kommunens hjemmesider

På denne side finder du en oversigt over kommunens hjemmesider.

Aktivitetscentre
Arbejde og beskæftigelse
Byg, bo og erhverv
Børn
Integration
Kultur og oplevelser
Madservice
Planlægning
Skoler
Tandpleje
Unge
Valg og afstemninger
Ældre og handicappede

 

Oversigt over kommunens hjemmesider
Navn Internetadresse:
Aktivitetscentre  
Knudepunktet www.vejen.dk/knudepunktet
Midtpunktet - Holsted Aktiv Center www.vejen.dk/midtpunktet
Rødding Aktivitetshus www.vejen.dk/Røddingaktivitetshus
 Fredenshjem www.vejen.dk/fredenshjem
Arbejde og beskæftigelse
BUC - Beskæftigelses- og Udviklingscenter www.vejen.dk/buc
Jobnet https://info.jobnet.dk/mit-jobcenter/
syddanmark/vejen
   
Byg, bo og erhverv  
BoIVejen www.BoIVejen.dk
ErhvervsVejen www.ErhvervsVejen.dk
Facebook www.facebook.com/VejenKommune
LinkedIn http://www.linkedin.com/company/v-jen-kommune
   
Børn  
Sundhedsplejen www.vejen.dk/sundhedsplejen
Dagplejen www.vejen.dk/dagplejen
   
Integration  
Integrationsafdelingen www.vejen.dk/Integrationen
   
Kultur og oplevelser  
Biblioteker www.vejbib.dk
FriluftsVejen www.friluftsvejen.dk
HistorieVejen www.historievejen.dk
Vejen Kunstmuseum www.vejenkunstmuseum.dk
VisitVejen www.visitvejen.dk
   
Madservice  
Madservice-Vejen www.vejen.dk/madservicevejen
   
Planlægning  
Planportal http://planportal.vejen.dk
   
Skoler  
Andst Skole www.andstskole.dk
Askov-Malt Skole www.askovmaltskole.dk
Assersbølgård www.assersboelgaard.dk
Brørupskolen www.broerupskolen.dk
Bække Skole www.baekkeskole.dk
Føvling Skole www.foevlingskole.dk
Gesten Skole www.gestenskole.dk
Grønvangskolen www.gronvangskolen.dk/
Holmeåskolen www.holmeaaskolen.dk
Højmarkskolen www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk
Jels Skole www.jelsskole.dk
Rødding Skole www.roedding-skole.dk
Skodborg Skole (incl. Skrave) www.skodborg-skole.dk
Østerbyskolen (incl. Centret) www.osterbyskolen.skoleintra.dk
Åstrup Skole www.aastrup-skole.skoleintra.dk
   
Tandpleje  
Vejen Kommunale Tandpleje www.vejen.dk/tandplejen
   
Unge  
Basen - Vejen Ungecenter www.vejen.dk/basen
Vejen Musikskole www.vejenmusikskole.dk
Vejen Ungdomsskole www.vejenungdomsskole.dk
Ungdommens uddannelsesvejledning www.vejen.dk/uuvejen
   
Valg og afstemninger
Valg og afstemninger www.vejen.dk/valg
   
Ældre og handicappede
Bakkehuset www.vejen.dk/bakkehuset
Birkely www.vejen.dk/birkely
Lundtoft/Område Brørup www.vejen.dk/lundtoft
Blomsterengen www.vejen.dk/omraadevest
Bo- og beskæftigelsescentret Vejen www.vejen.dk/bbcv
Dagcenter/botilbud Lille Veum www.vejen.dk/lilleveum
Dixensminde www.vejen.dk/dixensminde
Enghaven www.vejen.dk/enghaven
Holtegården www.vejen.dk/holtegården
Kærdalen www.vejen.dk/kaerdalen
Bo- og Beskæftigelsescenter Nørrevang www.vejen.dk/nørrevang
Socialpsykiatrisk Center www.vejen.dk/socialpsykiatriskcenter
Åstruplund www.vejen.dk/omraadevest
Åparken www.vejen.dk/omraadevest