Ældre & Rehabilitering

Afdelingschef
Navn Telefonnr. Digital Post
Kirsten Dyrholm Hansen 79 96 64 75 kdh@vejen.dk
Chefkonsulenter/ledere
Navn Telefonnr. Digital Post
Bo Smith 30 17 06 62 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Camilla Milland 30 17 04 40 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Gitte Grøndal Fallentin 79 96 64 39 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Vibeke Enemark 79 96 63 84  Skriv til Ældre & Rehabilitering
Administration og støttefunktioner
Navn Telefonnr. Digital Post
Camilla Milland 30 17 04 40 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Anja Ibsen Jensen 79 96 64 53 Skriv til Plejevederlag
Anne Birgitte Christensen 79 96 64 98 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Anne Carl Rasmussen 79 96 64 71 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Anne Cathrine Høier Langfrits 24 63 44 45 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Camilla Milland  30 17 04 40 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Cecilia Levandowski 79 96 64 19 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Cecilie Salling Bojsen 79 96 61 00 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Flemming Hansen Nørgaard 30 58 37 21 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Inge Marie Østerhaab 79 96 64 20 Skriv til Personlige hjælpemidler
Mads Ruben Michelsen 79 96 64 97 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Marthine Skovrup Kock 30 17 08 16 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Pia Jønsson 79 96 64 02 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Rikke Hedegaard 40 12 62 82 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Tina Gunde 40 12 62 63 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Torben Kjærbro 30 17 08 41 Skriv til Ældre & Rehabilitering

 

BASH - Demens - Aktivitet & Frivillighed
Navn Telefonnr. Digital Post
Gitte Grøndal Fallentin 79 96 64 39 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Anita Vind Ritterbusch 79 96 63 95 Skriv til Forebyggende hjemmebesøg
Annika Albrectsen 30 17 04 96 Skriv til Demens
Christina Sindberg 20 34 28 34 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Gitte Sejerup 79 96 64 36 Skriv til Hverdagsrehabilitering
Heidi Philipp Gøttig 79 96 64 35 Skriv til Hverdagsrehabilitering
Jannie Tinggard 79 96 64 37 Skriv til Hverdagsrehabilitering
Johan Hejn 30 58 38 33 Skriv til Hverdagsrehabilitering
Kirsten Schelde 79 96 64 92 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Lene Høgh Hansen 30 17 08 50 Skriv til Demens
Majbritt Dam 30 71 04 41 Skriv til Demens
Margaret Usbeck 30 17 11 34 Skriv til Demens
Marianne Frikke 79 96 62 64 Skriv til Forebyggende hjemmebesøg
Marie Næsby 30 17 09 10 Skriv til Parkinson- og sclerosekonsulent
Tina Jørgensen 30 17 04 68 Skriv til Demens
Tina Schultz 79 96 67 72 Skriv til Demens

 

Hjælpemiddelteam
Navn Telefonnr. Digital Post
Vibeke Enemark 79 96 63 81 Skriv til hjælpemidler
Anne-Margrethe B. Lorenzen 79 96 63 81 Skriv til Hjælpemidler
Dorte Kjær Ellegaard 79 96 63 81 Skriv til Hjælpemidler
Jannie Fuglsang Mogensen 79 96 63 81 Skriv til Hjælpemidler
Lene Sørensen 79 96 63 81 Skriv til Hjælpemidler
Line Ross Heissel 79 96 63 81 Skriv til Hjælpemidler
Lona Helle Jensen 79 96 63 81 Skriv til Hjælpemidler
Sabine Hansen 79 96 63 81 Skriv til Hjælpemidler
Stanja Amalathas 79 96 63 81 Skriv til Hjælpemidler
Tine Broders Julius 79 96 63 81 Skriv til Hjælpemidler

 

Hjælpemiddelteam - kontinens
Navn Telefon Digital Post
Annette Højer Nørgaard 79 96 64 52 Skriv til Kontinenssygeplejerskerne
Bente Lundsgaard 79 96 64 50 Skriv til Kontinenssygeplejerskerne

 

Hjælpemiddelteam - personlige hjælpemidler
Navn Telefon Digital Post
Vibeke Enemark   Skriv til Personlige hjælpemidler
Anja Ibsen Jensen 79 96 64 53 Skriv til Personlige hjælpemidler
Inge Marie Østerhaab 79 96 64 20 Skriv til Personlige hjælpemidler

 

Sygeplejefagligt Team
Navn Telefonnr. Digital Post
Bo Smith 30 17 06 62 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Line Klausholdt-Larsen 30 76 35 53 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Philip Pedersen 29 17 71 51 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Sidsel Bentzon-Tilia 29 63 37 04 Skriv til KOL-sygeplejerske
Tina Jensen 79 96 61 45 Skriv til Ældre & Rehabilitering

 

Team Nexus
Navn Telefonnr. Digital Post
     
Anne Catherine Høier Langfrits 30 17 08 16 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Marthine Skovrup Kock 30 17 08 16 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Rikke Hedegaard 30 17 08 16 Skriv til Ældre & Rehabilitering
Tina Gunde 30 17 08 16 Skriv til Ældre & Rehabilitering

 

Team uddannelse
Navn Telefonnr. Digital Post
     
Line Korsbæk 30 17 09 07 Skriv til Social- og sundhedsuddannelse
Marianne Thode Loft 21 52 08 79 Skriv til Social- og sundhedsuddannelse
Rianne van Santen 79 96 64 23 Skriv til Social- og sundhedsuddannelse

 

Visitationen - Ældre
Navn Telefonnr. Digital Post
Vibeke Enemark 79 96 64 93 Skriv til Visitationen
Hanne Fisker 79 96 64 93 Skriv til Visitationen
Jette Thomsen 79 96 64 93 Skriv til Visitationen
Lea Tygesen 79 96 64 93 Skriv til Visitationen
Lone Lind Rasmussen 79 96 64 93 Skriv til Visitationen
Margrethe Schmidt 79 96 64 93 Skriv til Visitationen
Mette Vejrup Kristensen 79 96 64 93 Skriv til Visitationen
Ragna Simested 79 96 64 93 Skriv til Visitationen
Rikke Hansen 79 96 64 93 Skriv til Visitationen
Susanne Terp Fertig 79 96 64 93 Skriv til Visitationen