Direktion og afdelingschefer

Direktion:

Kommunaldirektør Ole Slot, e-mail os@vejen.dk,
telefon: 79 96 60 01 / 30 17 09 00
Direktør for Udvikling & Erhverv

Direktør Sonja Miltersen, e-mail somi@vejen.dk ,
telefon: 79 96 60 02 / 24 62 90 62
Direktør for Bygningsservice & Beredskab, Social & Ældre, Teknik & Miljø

Henrik B. Larsen, e-mail hbl@vejen.dk,
telefon 79 96 60 50 / 30 17 13 91
Direktør for Arbejdsmarked, Borgerservice, Økonomi og Intern Service
   
Morten Oldrup, e-mail moro@vejen.dk
telefon: 79 96 60 03 / 21 29 30 16
Direktør for Dagtilbud & Skole, Sundhed & Familie

Afdelingschefer:

Arbejdsmarked: Afdelingschef Anneth Jensen,
e-mail anje@vejen.dk,
telefon: 79 96 6570 / 30 58 81 25

Borgerservice: Afdelingschef Jane Ussing,
e-mail ju@vejen.dk,
telefon: 79 96 65 00 / 30 17 08 70

Bygningsservice & Beredskab: Afdelingschef Steen Lauridsen,
e-mail sl@vejen.dk,
telefon: 79 96 61 50 / 30 58 80 57

Dagtilbud & Skole: Afdelingschef Regin Holm Nielsen,
e-mail rhn@vejen.dk,
telefon: 79 96 62 80 / 51 94 29 02  

Intern Service: Afdelingschef Lise Bechgaard Krabbe,
e-mail lbk@vejen.dk,
telefon: 79 96 60 73 / 20 84 34 44

Social & Ældre: Afdelingschef Kirsten Dyrholm Hansen,
e-mail kdh@vejen.dk,
telefon: 79 96 64 75 / 30 17 13 75

Sundhed & Familie: Afdelingschef  Jette Kynde Schøtz,
e-mail jeks@vejen.dk
telefon: 79 96 63 00 / 20 49 99 36

Teknik & Miljø: Afdelingschef Peter Hansen,
e-mail ph@vejen.dk,
telefon: 79 96 62 00 / 24 45 56 21

Udvikling & Erhverv: Afdelingschef Peer M. Rexen,
e-mail pmr@vejen.dk,
telefon: 79 96 61 00 / 23 84 10 44