Direktion og afdelingschefer

Direktion:

Kommunaldirektør Ole Slot 

E-mail os@vejen.dk,
Telefon: 79 96 60 01 / 30 17 09 00
Direktør for Erhverv & Borgerservice, Sundhed & Sammenhæng samt Intern Service

Henrik B. Larsen

E-mail hbl@vejen.dk,
Telefon 79 96 60 50 / 30 17 13 91
Direktør for Arbejdsmarkedsafdelingen, Ældre & Rehabilitering, Teknik & Miljø samt Økonomi

Morten Oldrup 

E-mail moro@vejen.dk
Telefon: 79 96 60 03 / 21 29 30 16
Direktør for Børn & Familie, Skoler, Kultur & Fritid samt Handicap & Psykiatri

Afdelingschefer:

Arbejdsmarkedsafdelingen

Afdelingschef Anneth Jensen,
E-mail anje@vejen.dk,
Telefon: 79 96 6570 / 30 58 81 25

Børn & Familie

Afdelingschef Jakob Vejlø
E-mail jakve@vejen.dk
Telefon: 20 41 07 35

Erhverv & Borgerservice

Afdelingschef Peer M. Rexen,
E-mail pmr@vejen.dk,
Telefon: 79 96 61 00 / 23 84 10 44

Handicap & Psykiatri

Afdelingschef Jane Ussing,
E-mail ju@vejen.dk,
Telefon: 79 96 65 00 / 30 17 08 70

Intern Service

Afdelingschef Lise Bechgaard Krabbe,
E-mail lbk@vejen.dk,
Telefon: 79 96 60 73 / 20 84 34 44

Skoler, Kultur & Fritid

Afdelingschef Regin Holm Nielsen,
E-mail rhn@vejen.dk,
Telefon: 79 96 62 80 / 51 94 29 02  

Sundhed & Sammenhæng

Afdelingschef Anne-Mette Dalgaard,
E-mail andal@vejen.dk,
Telefon: 79 96 63 04 / 21 76 66 25

Teknik & Miljø

Afdelingschef Peter Hansen,
E-mail ph@vejen.dk,
Telefon: 79 96 62 00 / 24 45 56 21

Ældre & Rehabilitering

Afdelingschef Kirsten Dyrholm Hansen,
E-mail kdh@vejen.dk,
Telefon: 79 96 64 75 / 30 17 13 75

Økonomi

Afdelingschef Niels Poulsen Riis
E-mail npr@vejen.dk.
Telefon: 79 96 61 09 / 30 17 08 36