Midlertidige aktiviteter

Midlertidige aktiviteter, der støjer og støver udendørs, er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes til kommunen.

Det kan for eksempel være anlægsarbejder, facaderenovering eller nedrivning.

Miljøkravene er beskrevet i Miljøministeriets Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

Hvilke aktiviteter er omfattet af anmeldeordningen

  1. Bygge- og anlægsarbejder.
  2. Nedrivningsaktiviteter
  3. Bygningsfacadebehandling.
  4. Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

Husk at anmelde midlertidige aktiviteter til kommunen senest 14 dage før aktiviteterne påbegyndes.

Du anmelder aktiviteterne ved at udfylde dette skema. Herefter har kommunen 14 dage til at behandle din anmeldelse. Hvis ikke du hører fra os inden for denne 14-dages-frist kan den anmeldte aktivitet påbegyndes som planlagt.