Regler

Tærskelværdier

 

Her kan du se de aktuelle tærskelværdier for 2020-2021. Værdierne er et udtryk for, hvornår en given opgave skal i udbud.

Regler om udbud

www.retsinformation.dk kan du finde de gældende udbudsregler. De omhandler:

  • Udbudsloven
  • Forsyningsvirksomhedsdirektivet
  • Den danske tilbudslov