Regler

Tærskelværdier

Her kan du se de aktuelle tærskelværdier for 2024 og 2025.

Værdierne er et udtryk for, hvornår en given opgave skal i udbud.

Regler om udbud

retsinformation.dk kan du finde de gældende udbudsregler. De omhandler:

  • Udbudsloven
  • Forsyningsvirksomhedsdirektivet
  • Den danske tilbudslov