Garantistillelse for bygge- og anlægsopgaver

Fra 1. marts 2019 følger Vejen Kommune AB18's anbefaling, således at entreprenører først skal stille sikkerhed, når entreprisesummen overstiger 1 mio. kr.