Udbudsplan Teknik og Miljø

Teknik og Miljø udbudsplan 2021
Område Konsulent Mail Telefon
Indsamling af yderligere
genanvendelige fraktioner
Katrine Høyrup khoy@vejen.dk 79 96 62 44
Beholdere til farligt affald Katrine Høyrup khoy@vejen.dk 79 96 62 44
Den 3. beholder til
genanvendelige fraktioner
Jens Peder Matthiesen jpm@vejen.dk 79 96 62 50
Forbehandling af
madaffald ca. 3000 t
Katrine Høyrup khoy@vejen.dk 79 96 62 44
Indkøb af madaffaldsposer Katrine Høyrup khoy@vejen.dk 79 96 62 44
Alle genanvendelige
fraktioner
Jens Peder Matthiesen jpm@vejen.dk 79 96 62 50
Remix Michael H. Jensen    
Striber Michael H. Jensen    

Udbudsplanen vil løbende blive opdateret og der kan både blive tilføjet og fjernet aftaleområder. Når de konkrete udbud bliver bekendtgjort vil det fremgå af kommunens hjemmeside.

Aktuelle udbud

Aktuelle udbud i Teknik & Miljø vises herunder:

Udbud af parcel i Hovborg Hytteby

Vi udbyder sidste parcel, Torpet 41, Hovborg til udlejning. Parcellen er cirka 410 m2 og det er tilladt at opføre en hytte på maximalt 40m2.

Lejeperiode og leje

Parcellen udlejes i en 25 årig periode.

Den årlige leje dækker grundskyld til kommunen, vedligeholdelse af legeplads, bålplads, belysning ved stamvejen samt grusvejen og stier i området ved hyttebyen. Vejen Kommune dækker udgift til tilslutning til vandværk og el.

Lejen er 6.500 kr. årligt i 2017-niveau. Lejen bliver pristalsreguleret hvert års 1. januar med den procentsats, som Kommunernes Landsforening fastsætter.

Øvrigt

Det er obligatorisk for alle lejere af være medlem af grundlejerforeningen i Hovborg Hytteby.

Nedenfor kan du læse yderligere omkring parcellen

Udkast til lejekontrakt

Kortbilag

Vedtægter for grundlejerforeningen

Procedure

Ønsker du at leje parcellen, skal du sende en mail til teknik@vejen.dk. Tildelingen af parcellen sker efter først til mølle-princippet.

Emneteksten i mailen skal være "Torpet 41, Hovborg". Derudover skal mailen også indeholde navn, adresse, telefonnummer samt bekræftelse på, at du vil leje parcellen.

Spørgsmål

Kontakt Birgith Hansen på teknik@vejen.dk eller 79 96 62 03, hvis du har spørgsmål vedrørende parcellen.