Aktuelle udbud

Ønsker du at modtage besked, når Vejen Kommune bekendtgør nye udbud, tilmeldes du ved at indtaste mail i " Abonner på denne side"

Udbud af parcel i Hovborg Hytteby

Vi udbyder sidste parcel, Torpet 41, Hovborg til udlejning. Parcellen er cirka 410 m2 og det er tilladt at opføre en hytte på maximalt 40m2.

Lejeperiode og leje

Parcellen udlejes i en 25 årig periode.

Den årlige leje dækker grundskyld til kommunen, vedligeholdelse af legeplads, bålplads, belysning ved stamvejen samt grusvejen og stier i området ved hyttebyen. Vejen Kommune dækker udgift til tilslutning til vandværk og el.

Lejen er 6.500 kr. årligt i 2017-niveau. Lejen bliver pristalsreguleret hvert års 1. januar med den procentsats, som Kommunernes Landsforening fastsætter.

Øvrigt

Det er obligatorisk for alle lejere af være medlem af grundlejerforeningen i Hovborg Hytteby.

Nedenfor kan du læse yderligere omkring parcellen

Udkast til lejekontrakt

Kortbilag

Vedtægter for grundlejerforeningen

Procedure

Ønsker du at leje parcellen, skal du sende  en mail til teknik@vejen.dk. Tildelingen af parcellen sker efter først til mølle-princippet.

Emneteksten i mailen skal være "Torpet 41, Hovborg". Derudover skal mailen også indeholde navn, adresse, telefonnummer samt bekræftelse på, at du vil leje parcellen.

Spørgsmål

Kontakt Birgith Hansen på teknik@vejen.dk eller 79 96 62 03, hvis du har spørgsmål vedrørende parcellen.

Udbud af skolekørsel i Holsted/Brørup området

Vejen Kommune udbyder skolekørsel i Holsted/Brørup området samt fleksibel kørsel herunder svømmekørsel.

Udbuddet

Vejen Kommune udbyder kørsel på fire skoleruter (hvoraf tre er med fleksibel kørsel) i Holsted området med kørsel fra Holsted mod henholdsvis Føvling og Glejbjerg samt senere i kontraktperioden to skoleruter i Brørup området med kørsel fra Brørup mod henholdsvis Nørbølling og Lindknud/Hovborg. Dertil kommer to busser til fleksibel kørsel (de nuværende svømmebusser).

Fra kontraktperiodens start i august 2021 vil der være seks busser tilknyttet kontrakten. Fra august 2023 skal yderligere to busser tilknyttes kontrakten – det vil sige otte busser fra august 2023 til og med juni 2027.

Kontraktløbetiden er fra og med  den 1. august 2021 og til og med den 30. juni 2027. Vejen Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år (optionsperiode), med et år ad gangen på uændrede vilkår.

Tilbudsfristen er den 3. februar 2021 kl. 12.00

Gå til udbuddet