Aktuelle udbud

Udbud af Gyvelvej 15 i Gesten

Ejendommen Gyvelvej 15, Gesten - tidligere Gesten Børnehave, udbydes til salg.

Udbudsperioden er 6.11.18 – 23.11.18 kl. 12.00.

Du kan læse mere om salgsmaterialet her.

Udbud af parcel i Hovborg Hytteby

Vi udbyder sidste parcel, Torpet 41, Hovborg til udlejning. Parcellen er cirka 410 m2 og det er tilladt at opføre en hytte på maximalt 40m2.

Lejeperiode og leje

Parcellen udlejes i en 25 årig periode.

Den årlige leje dækker grundskyld til kommunen, vedligeholdelse af legeplads, bålplads, belysning ved stamvejen samt grusvejen og stier i området ved hyttebyen. Vejen Kommune dækker udgift til tilslutning til vandværk og el.

Lejen er 6.500 kr. årligt i 2017-niveau. Lejen bliver pristalsreguleret hvert års 1. januar med den procentsats, som Kommunernes Landsforening fastsætter.

Øvrigt

Det er obligatorisk for alle lejere af være medlem af grundlejerforeningen i Hovborg Hytteby.

Nedenfor kan du læse yderligere omkring parcellen

Udkast til lejekontrakt

Kortbilag

Vedtægter for grundlejerforeningen

Procedure

Ønsker du at leje parcellen, skal du sende  en mail til teknik@vejen.dk. Tildelingen af parcellen sker efter først til mølle-princippet.

Emneteksten i mailen skal være "Torpet 41, Hovborg". Derudover skal mailen også indeholde navn, adresse, telefonnummer samt bekræftelse på, at du vil leje parcellen.

Spørgsmål

Kontakt Birgith Hansen på teknik@vejen.dk eller 79966203, hvis du har spørgsmål vedrørende parcellen.

Udbud af nye byggegrunde, Rybnersvej i Rødding

Ny udstykning centralt i Rødding by er i udbud.

Vejen Kommune udbyder nye byggegrunde på Rybnersvej centralt i Rødding by i perioden 22. oktober 2018 - 12. november 2018 kl. 12.00.

Læs mere om udbuddet på BoIVejen.dk

Udbud af Måtteservice

Vejen Kommune udbyder sammen med Varde og Billund Kommuner måtteservice. Der er tale om et EU udbud med tilbudsfrist den 14. november kl. 10:00 2018

Kontaktperson ved Vejen Kommune er Teamkoordinator Martin Larsen mala@vejen.dk

 

Udbyder ønsker at indgå en 4 årig aftale med mulighed for forlængelse i aftalen i op til 2 gange 12 måneder.

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. april 2019.

Tilbudsfrist på udbuddet er fastsat til 14. november kl. 10:00 2018

 

Procedure:

Udbuddet afvikles på udbudsportalen Mercell.

For at deltage i opgaven følges nedenstående link:

Link til udbudsmateriale på måtteservice

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

 

 

 

Høring på Biblioteksmøbler

Vejen Kommune har udbudsmateriale på Materialeopbevaringsmøbler til biblioteket i høring. Fristen for at stille spørgsmål eller kommentere materialet er 2. november 2018

Kontaktperson ved Vejen Kommune er udbudskonsulent Mikkel Bech Sloth-Lisbjerg mbsl@vejen.dk

 

Procedure:

Udbuddet afvikles på udbudsportalen Mercell.

For at deltage i opgaven følges nedenstående link:

Link til Høringsmateriale på Materialeopbevaringsmøbler til Biblioteket

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet forneden: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk  indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.