Aktuelle udbud

Favrskovvej 23, Brørup udbydes til salg

Budfrist 28. marts kl. 12.00.

Se udbudsmaterialet hos ejendomsmægleren

Udbud af parcel i Hovborg Hytteby

Vi udbyder sidste parcel, Torpet 41, Hovborg til udlejning. Parcellen er cirka 410 m2 og det er tilladt at opføre en hytte på maximalt 40m2.

Lejeperiode og leje

Parcellen udlejes i en 25 årig periode.

Den årlige leje dækker grundskyld til kommunen, vedligeholdelse af legeplads, bålplads, belysning ved stamvejen samt grusvejen og stier i området ved hyttebyen. Vejen Kommune dækker udgift til tilslutning til vandværk og el.

Lejen er 6.500 kr. årligt i 2017-niveau. Lejen bliver pristalsreguleret hvert års 1. januar med den procentsats, som Kommunernes Landsforening fastsætter.

Øvrigt

Det er obligatorisk for alle lejere af være medlem af grundlejerforeningen i Hovborg Hytteby.

Nedenfor kan du læse yderligere omkring parcellen

Udkast til lejekontrakt

Kortbilag

Vedtægter for grundlejerforeningen

Procedure

Ønsker du at leje parcellen, skal du sende  en mail til teknik@vejen.dk. Tildelingen af parcellen sker efter først til mølle-princippet.

Emneteksten i mailen skal være "Torpet 41, Hovborg". Derudover skal mailen også indeholde navn, adresse, telefonnummer samt bekræftelse på, at du vil leje parcellen.

Spørgsmål

Kontakt Birgith Hansen på teknik@vejen.dk eller 79 96 62 03, hvis du har spørgsmål vedrørende parcellen.

Udbud af caféen på Vejen Bibliotek

Vejen Kommune ønsker at indgå samarbejde med en engageret Forpagter, som brænder for at drive og skabe en hyggelig café i de nye flotte rammer.

Målsætning for Vejen Biblioteks café

En forpagter, der kan levere høj produktkvalitet, fleksibel service og som med sine kreative ideer, ser mulighederne i at skabe en café, der tiltrækker ikke bare husets brugere men gerne hele byen.

Caféen skal medvirke til at skabe basis for sociale relationer for dem der benytter biblioteket.

Caféen skal kort sagt være et sted der tiltaler mange forskellige brugersegmenter, så de har lyst til at komme. Et sted med et tilgængeligt, afslappet og attraktivt miljø og god mad for alle aldersgrupper.

En anden del af driften vil være at servicere med mødeforplejning i huset på så kreativt og konkurrencedygtigt vis, at det bliver uinteressant at købe forplejning andre steder end i caféen. Endvidere vil der kunne blive tale om at servicere til events og arrangementer i huset. Bibliotekets lokaler lånes ud til diverse arrangementer.

Vejen Kommune ønsker en forpagter, der engagerer sig i husets aktiviteter og projekter og som proaktivt arbejder på at udvikle cafeen i samarbejde med biblioteket og øvrige aktører.

Der vil være ikke kommercielle arrangementer af brugergrupper og foreninger i bibliotekets lokaler, hvor der vil være behov for servering.

Generelt om opgavens omfang

Aftalen omfatter den totale drift af Caféen på biblioteket indeholdende:

  • Indkøb, fremstilling, anretning og
  • Servering/levering af mad - og drikkevarer m.v. til caféens gæster, møder og arrangementer
  • Opvask efter al produktion og mad købt i caféen
  • Daglig og ugentlig rengøring samt hovedrengøring i definerede områder
  • Kontinuerlig oprydning i caféen i åbningstiderne
  • Daglig bortskaffelse og sortering af affald fra køkkenfaciliteter og spiselokale.
  • Varetagelse af alle administrative opgaver i forbindelse med driften omfattende regnskab, fakturering til huset mv.

Kundeunderlag

Dagligt brugerpotentiale

Forventningerne er, at der vil komme 250.000 besøgende årligt. Forventeligt vil biblioteket vil være en naturlig adgangsvej for gymnasieelever og elever fra Business College, og at der er planer om formaliseret samarbejde med både Vejen Gymnasium og Vejen Business College. Der vil ligeledes være mulighed for at caféen benyttes af personer der venter på offentlige transportmidler.

Der vil være 27 ansatte i huset hele året, og der forventes at komme flere og flere aktiviteter i huset i et omfang, som pt. er ukendt. Men det er målet, at det skal være et meget aktivt hus, ikke bare i hverdage men også i weekender.

Det vil være op til forpagteren at skabe omsætning ved at tiltrække kunder fra byen og husets brugere, og det er frit, hvad denne vil tilbyde for at skabe omsætning indenfor de aftalte åbningstider.

Biblioteket er bygget i sammenhæng med 32 ejerlejligheder.

 

Møder, arrangementer og rekvisitionssalg

Vejen Kommune har desværre ikke mulighed for at estimere dette. Jf. pkt. 1 er målsætningen at dette skal være et aktivt hus med løbende arrangementer.

 

Forventet tidsplan:

Udbudsmateriale tilgængeligt via Mercell 22. februar 2019
Besigtigelse  Lørdag 2. marts 2019 kl. 11.00-11.30
Frist for spørgsmål udløber  15. marts 2019 kl. 16.00
Tilbudsaflevering senest  25. marts 2019 kl. 16.00
Teknisk afklaring og forhandling  1. april 2019
Kontraktmøde   30. april 2019
Forventet opstart  1. juli 2019

                                     

Aftaleform og varighed

Der vil blive indgået kontrakt med Forpagter i form af forpagtningsaftale. Kontrakten løber indledningsvist i tre år, idet Vejen Kommune har option på forlængelse af aftalen med 2 x 1 år ad gangen.

 

Kontaktperson

Kantinemægleren ApS

Pia Boye Pedersen

JL Heibergsvej 5

5230 Odense M

pbp@kantinemaegleren.dk

Tlf. 5376 1580

 

Udbud af erhvervsarealet Vejen Mosevej 2, Vejen