Aktuelle udbud

Ønsker du at modtage besked, når Vejen Kommune bekendtgør nye udbud, tilmeldes du ved at indtaste mail i " Abonner på denne side"

Udbud af parcel i Hovborg Hytteby

Vi udbyder sidste parcel, Torpet 41, Hovborg til udlejning. Parcellen er cirka 410 m2 og det er tilladt at opføre en hytte på maximalt 40m2.

Lejeperiode og leje

Parcellen udlejes i en 25 årig periode.

Den årlige leje dækker grundskyld til kommunen, vedligeholdelse af legeplads, bålplads, belysning ved stamvejen samt grusvejen og stier i området ved hyttebyen. Vejen Kommune dækker udgift til tilslutning til vandværk og el.

Lejen er 6.500 kr. årligt i 2017-niveau. Lejen bliver pristalsreguleret hvert års 1. januar med den procentsats, som Kommunernes Landsforening fastsætter.

Øvrigt

Det er obligatorisk for alle lejere af være medlem af grundlejerforeningen i Hovborg Hytteby.

Nedenfor kan du læse yderligere omkring parcellen

Udkast til lejekontrakt

Kortbilag

Vedtægter for grundlejerforeningen

Procedure

Ønsker du at leje parcellen, skal du sende  en mail til teknik@vejen.dk. Tildelingen af parcellen sker efter først til mølle-princippet.

Emneteksten i mailen skal være "Torpet 41, Hovborg". Derudover skal mailen også indeholde navn, adresse, telefonnummer samt bekræftelse på, at du vil leje parcellen.

Spørgsmål

Kontakt Birgith Hansen på teknik@vejen.dk eller 79 96 62 03, hvis du har spørgsmål vedrørende parcellen.

Udbud af Industrivej Vest 14 i Vejen

Vejen Kommune udbyder erhvervsarealet Industrivej Vest 14, Vejen til salg. Erhvervsarealet er beliggende på en del af matr. nr. 41b, Vejen by, Vejen, og arealet udgør ca. 3.300 m².

Erhvervsarealet er omfattet af lokalplan nr. 51 delområde 1, der udlægger området til lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed. Området må endvidere anvendes til service-, kontor- og forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv.

Mindsteprisen for erhvervsarealet er fastsat til 56,00 kr. pr. m² eksklusiv moms og tilslutningsafgifter.

Overtagelsesdagen er fastsat til den 15. juni 2021.

Købstilbuddet skal være Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen i hænde senest den 26. maj 2021 kl. 12.00.

Læs mere om udbuddet her