Aktuelle udbud

Udbud af legetøj og institutionscykler

Vejen Kommune ønsker at indgå indkøbsaftale på levering af legetøj og institutionscykler. Der er tale om EU Udbud med tilbudsfrist 22.10.2018

 

Kontaktperson ved Vejen Kommune er udbudskonsulent Cansu Yurdaer – cayu@vejen.dk

Procedure:

Udbuddet afvikles på udbudsportalen Mercell.

For at deltage i opgaven følges nedenstående link:

Link til udbudsmateriale på legetøj og institutionscykler

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk  indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

Udbud af parcel i Hovborg Hytteby

Vi udbyder sidste parcel, Torpet 41, Hovborg til udlejning. Parcellen er cirka 410 m2 og det er tilladt at opføre en hytte på maximalt 40m2.

Lejeperiode og leje

Parcellen udlejes i en 25 årig periode.

Den årlige leje dækker grundskyld til kommunen, vedligeholdelse af legeplads, bålplads, belysning ved stamvejen samt grusvejen og stier i området ved hyttebyen. Vejen Kommune dækker udgift til tilslutning til vandværk og el.

Lejen er 6.500 kr. årligt i 2017-niveau. Lejen bliver pristalsreguleret hvert års 1. januar med den procentsats, som Kommunernes Landsforening fastsætter.

Øvrigt

Det er obligatorisk for alle lejere af være medlem af grundlejerforeningen i Hovborg Hytteby.

Nedenfor kan du læse yderligere omkring parcellen

Udkast til lejekontrakt

Kortbilag

Vedtægter for grundlejerforeningen

Procedure

Ønsker du at leje parcellen, skal du sende  en mail til teknik@vejen.dk. Tildelingen af parcellen sker efter først til mølle-princippet.

Emneteksten i mailen skal være "Torpet 41, Hovborg". Derudover skal mailen også indeholde navn, adresse, telefonnummer samt bekræftelse på, at du vil leje parcellen.

Spørgsmål

Kontakt Birgith Hansen på teknik@vejen.dk eller 79966203, hvis du har spørgsmål vedrørende parcellen.

Udleje af arealer i Brørup, Holsted, Rødding og Vejen områder

Vejen Kommune udlejer arealer i Brørup, Holsted, Rødding og Vejen områder til afgræsning, høslet og almindelig landbrugsdrift. Arealerne udlejes fra 1. oktober 2018 og frem til den 31. december 2022.

Information omkring udbuddet

Her kan du læse betingelserne for leje af arealerne

Betingelser for leje

Udkast til lejekontrakter - med og uden betalingsrettigheder

Uden betalingsrettigheder

Med betalingsrettigheder

Vilkårene for leje fremgår af udkast til lejekontrakt, hvilket tilbudsgiverne er pligtig til at sætte sig ind i. Tilbudsgiver er også selv ansvarlig for at holde sig opdateret, om der sker ændringer i udbudsmaterialet.

Tildelingskriterier er det for kommunen økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vejen Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller eventuelt at forkaste dem alle.

Arealer i Brørup-områder

Oversigtskort over arealer

Brørup

Tilbudslister og kortbilag 

Tilbudsliste 201

Kortbilag 201

Kortbilag 201 med luftfoto

Tilbudsliste 202

Kortbilag 202

Kortbilag 202 med luftfoto

 

Arealer i Holsted-området

Oversigtskort over arealer

Føvling - Hovborg - Tobøl

Holsted

Tilbudslister og kortbilag 

Føvling

Tilbudsliste 403

Kortbilag 403 med luftfoto

Hovborg

Tilbudsliste 405

Kortbilag 405

Kortbilag 405 med luftfoto

Tobøl

Tilbudsliste 417

Kortbilag 417

Kortbilag 417 med luftfoto

Holsted

Tilbudsliste 400

Kortbilag 400

Kortbilag 400 med luftfoto

Tilbudsliste 410

Kortbilag 410

Kortbilag 410 med luftfoto

Tilbudsliste 415

Kortbilag 415

Kortbilag 415 med luftfoto

Tilbudsliste 424

Kortbilag 424

Kortbilag 424 med luftfoto

Arealer i Rødding-området

Oversigtkort over arealer

Jels, Sdr. Hygum, Skrave og Skodborg

Rødding

Tilbudslister og kortbilag 

Jels

Tilbudsliste 619

Kortbilag 619

Kortbilag 619 med luftfoto

Tilbudsliste 621

Kortbilag 621

Kortbilag 621 med luftfoto

Sdr. Hygum

Tilbudsliste 608

Kortbilag 608

Kortbilag 608 med luftfoto

Skrave

Tilbudsliste 606

Kortbilag 606

Kortbilag 606 med luftfoto

Skodborg

Tilbudsliste 613

Kortbilag 613

Kortbilag 613 med luftfoto

Rødding

Tilbudsliste 623

Kortbilag 623

Kortbilag 623 med luftfoto

Tilbudsliste 631 - bemærk udlejes fra. 1. januar 2019

Kortbilag 631

Kortbilag 631 med luftfoto

 

Tilbudsliste 641

Kortbilag 641

Kortbilag 641 med luftfoto

Tilbudsliste 642

Kortbilag 642

Kortbilag 642 med luftfoto

Arealer i Vejen-området

Oversigtskort over arealer

Andst

Vejen

Tilbudslister og kortbilag 

Andst

Tilbudsliste 957

Kortbilag 957

Kortbilag 957 med luftfoto

Tilbudsliste 974

Kortbilag 974

Kortbilag 974 med luftfoto

Vejen

Tilbudsliste 900

Kortbilag 900

Kortbilag 900 med luftfoto

Tilbudsliste 927

Kortbilag 927

Kortbilag 927 med luftfoto

Tilbudsliste 936

Kortbilag 936

Kortbilag 936 med luftfoto

Tilbudsliste 953

Kortbilag 953

Kortbilag 953 med luftfoto

Tilbudsliste 958

Kortbilag 958

Kortbilag 958 med luftfoto

Tilbudsliste 1011

Kortbilag 1011

Kortbilag 1011 med luftfoto

Tilbudsliste 1016

Kortbilag 1016

Kortbilag 1016 med luftfoto

Tilbudsliste 1022

Kortbilag 1022

Kortbilag 1022 med luftfoto

Tilbudsliste 1023

Kortbilag 1023

Kortbilag 1023 med luftfoto

Tilbudsliste 1024

Kortbilag 1024

Kortbilag 1024 med luftfoto

Tilbudsliste 1025

Kortbilag 1025

Kortbilag 1025 med luftfoto

Tilbudsliste 1027

Kortbilag 1027

Kortbilag 1027 med luftfoto

Kortbilag 1027 med drænledninger

Tilbudsliste 1028

Kortbilag 1028

Kortbilag 1028 med luftfoto

 

Tilbudsliste 1033

Kortbilag 1033

Kortbilag 1033 med luftfoto

Tilbudsliste 1034

Kortbilag 1034

Kortbilag 1034 med luftfoto

Tilbudsliste 1037

Kortbilag 1037

Kortbilag 1037 med luftfoto

Tilbudsliste 1039

Kortbilag 1039

Kortbilag 1039 med luftfoto

Tilbudsliste 1041

Kortbilag 1041

Kortbilag 1041 med luftfoto