Jobafklaring

Anmod om lønrefusion

Du kan anmode om lønrefusionen, når du har udbetalt lønnen. Der kan alene udbetales refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet. Lønrefusionen opgøres månedsvis af kommunen, og udbetalingen sker for hele kalendermåneder.

Anmodning om lønrefusion (ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb)