Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget skal blandt andet:

  • Udarbejde lokale kampagner og deltage i regionale og landsdækkende kampagner
  • Iværksætte holdnings- og adfærdsændrende materialer og projekter
  • Deltage som følgegruppe ved revision af Trafiksikkerhedsplanen
  • Foreslå og drøfte trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger
  • Forestå en årlig præsentation og vurdering af trafiksikkerhedssituationen i kommunen
  • Evaluere trafiksikkerhedsprojekter og aktiviteter
  • Samarbejde med pressen

Trafiksikkerhedsudvalget er bredt sammensat af organisationer, med interesse i og viden om trafiksikkerhedsarbejde. Udvalget mødes normalt to gange årligt, men der kan indkaldes til flere møder efter behov.

Trafiksikkerhedsudvalgets medlemmer

Kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget