Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget skal blandt andet: 

  • Udarbejde lokale kampagner og deltage i regionale og landsdækkende kampagner
  • Iværksætte holdnings- og adfærdsændrende materialer og projekter 
  • Deltage som følgegruppe ved revision af Trafiksikkerhedsplanen 
  • Foreslå og drøfte trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 
  • Forestå en årlig præsentation og vurdering af trafiksikkerhedssituationen i kommunen
  • Evaluere trafiksikkerhedsprojekter og aktiviteter 
  • Samarbejde med pressen

Trafiksikkerhedsudvalget er bredt sammensat af organisationer, med interesse i og viden om trafiksikkerhedsarbejde. Udvalget mødes normalt to gange årligt, men der kan indkaldes til flere møder efter behov.

Trafiksikkerhedsudvalgets medlemmer

Kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget

Mødereferater fra Trafiksikkerhedsudvalget

Referat og præsentation fra december 2019

Referat og præsentation fra april 2019

Referat og præsentation fra september 2018

Referat og præsentation fra marts 2018

Referat og præsentation fra september 2017

Referat og præsentation fra marts 2017