Trafiksikkerhedsplan 2023-2026

Trafiksikkerhedsplan 2023-2026 indeholder en række indsatser og målsætninger for trafiksikkerhedsarbejdet frem mod 2026.

Målsætningen for trafiksikkerhedsarbejdet i Vejen Kommune følger den nationale målsætning.

Trafiksikkerhedsplanen indeholder derfor bl.a. en overordnet målsætning om, at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikuheld i Vejen Kommune med 50 % inden udgangen af 2030.

Der er i planen desuden opstillet en række indsatser, herunder kampagner, samt trafiksikkerhedsfremmende projekter, som vi arbejder på at realisere.

Læs den samlede Trafiksikkerhedsplan 2023-2026