Trafiksikkerhed

Vejen Kommune investerer løbende i projekter, der forbedrer trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter, ligesom vi understøtter kampagner, der søger at forbedre trafikanternes adfærd i trafikken.

Trafiksikkerhedsplan i offentlig høring

Vejen Kommune sender hermed Trafiksikkerhedsplanen for perioden 2019-2022 i 8 ugers offentlig høring i perioden 11/2 – 8/4 2019.

Trafiksikkerhedsplanen indeholder bl.a. en overordnet målsætning om, at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikuheld i Vejen Kommune med 50 % inden udgangen af 2020. Der er desuden opstillet en række indsatser, herunder samarbejder og kampagner, som tænkes anvendt frem mod 2022.

Sammen med Trafiksikkerhedsplanen sendes også en Statusrapport, samt Baggrundsrapport 1 og 2 i offentlig høring.

Statusrapport samler op på den seneste Trafiksikkerhedsplan.

Baggrundsrapport 1 indeholder en sortpletanalyse og en større uheldsanalyse, hvoraf det er muligt at udlede forskellige tendenser for trafikuheldene i Vejen Kommune.

Baggrundsrapport 2 indeholder bl.a. en større kortlægning af borgerudpegede utrygge/farlige kryds og strækninger, som skal bruges i forbindelse med den fremadrettede prioritering af de økonomiske midler til trafiksikkerhedsfremmende tiltag. 

Læs det samlede materiale

Bemærkninger til planen indsendes ved at trykke på knappen ”Indsend kommentar”, som vist nedenfor, eller på mail til teknik@vejen.dk.