Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhedsarbejdet koordineres mellem politikere, Teknik & Miljø og det kommunale Trafiksikkerhedsudvalg. Retningslinjerne for arbejdet er udstukket i Trafiksikkerhedsplan 2013-2016. 

Igennem de senere år har vi investeret i projekter, der forbedrer trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter, ligesom vi understøtter kampagner, der søger at forbedre trafikanternes adfærd i trafikken.