Trafiksikkerhed

Vejen Kommune prioriterer trafiksikkerhed og tryghed på vejnettet højt. Trafiksikkerhedsarbejdet koordineres mellem politikere, Teknik & Miljø og det kommunale Trafiksikkerhedsudvalg. Retningslinjerne for arbejdet er udstukket i Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan.

Vejen Kommune investerer løbende i projekter, der forbedrer trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter, ligesom vi understøtter kampagner, der søger at forbedre trafikanternes adfærd i trafikken.