Privat fællesvej

Privat fællesveje i landsbyer og bymæssiglignende områder

Den 12. december 2016 besluttede Vejen Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø, at privatvejslovens byregler også gælder for privat fællesveje i landsbyer, byområder og bymæssiglignende områder, der ligger i landzone.

Det betyder, at privat fællesveje i følgende byer, landsbyer, og bymæssiglignende områder administreres efter privatvejslovens byregler:

Andst, Asbo, Askov, Brørup, Bække, Brændstrup, Foldingbro, Føvling, Gesten, Gjerndrup, Glejbjerg, Hjerting, Holsted, Hovborg, Jels, Københoved, Lindknud, Lintrup, Læborg, Rødding, Sdr. Hygum, Skodborg, Skudstrup (Føvling), Stenderup (Rødding), Tobøl, Veerst, Vejen, Vester Thorsted og Øster Lindet.

Lovgrundlag

Privatvejsloven - Lovbekendtgørelse nr. 1234 af november 2015.
Privatvejslovens byregler fremgår af lovens §3, stk. 1, og beslutningen er taget med baggrund i lovens §3, stk. 2.

Privatvejsloven kan ses på www.retsinformation.dk.