Skip til hoved indholdet

Opstilling af stilladser, containere og lignende

Vejen Kommune kræver at der søges tilladelse til opstilling af genstande såsom containere, stilladser og lignende på offentlig vej, samt på privat fællesvej eller fortov.

Begrundelsen for at Vejen Kommune kræver tilladelse er, at opstilling af større genstande på offentligt vejareal kan skabe gener og fare for trafikanter.

Materiale, container mv. skal så vidt muligt opbevares på egen grund. Kun hvis det er ikke muligt at opbevare container eller materialer på egen grund, kan der forventes en tilladelse.

Ansøgerens ansvar

Det er ansøgerens ansvar at container, materialer o.l. er afmærket i henhold til gældende afmærkningsregler.

Hvis containere, materialer o.l. opbevares på vejareal, hvor der ikke er gadelys, skal disse afmærkes med blinklys.

Læs mere i Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder m.v.

Esben Quist Leuenhagen

Teknik & Miljø

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 18.18

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen