Opstilling af stilladser, containere og lignende

Begrundelsen for at Vejen Kommune kræver tilladelse er, at opstilling af større genstande på offentligt vejareal kan skabe gener og fare for trafikanter.

Materiale, container mv. skal så vidt muligt opbevares på egen grund. Kun hvis det er ikke muligt at opbevare container eller materialer på egen grund, kan der forventes en tilladelse.

Søg tilladelse til opstilling af stilladser, containere og lignende på Virk.dk

Ansøgerens ansvar

Det er ansøgerens ansvar at container, materialer o.l. er afmærket i henhold til gældende afmærkningsregler.

Hvis containere, materialer o.l. opbevares på vejareal, hvor der ikke er gadelys, skal disse afmærkes med blinklys.

Læs mere i Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder m.v.