Synligt husnummerskilt

Det er vigtigt, at der er et synligt nummerskilt på din ejendom. Udrykningskøretøjer bruger ofte husnummeret til at komme frem i ulykkestilfælde. Det er heller ikke alle skraldemænd, postbude, fragtmænd eller lignende, der er lokalkendte.

Hvis dit hus ligger ved en privat vej uden navn, skal der stå et ekstra husnummerskilt, hvor den private vej starter. Er dit hus det eneste på den private vej, skal du selv sørge for det ekstra skilt; er der flere huse på den private vej, sørger Teknik & Miljø for skiltningen, hvis du retter henvendelse til os.

Læs mere om vejnavne- og husnummerskiltning