Snerydning

Som nabo til vejen har du pligt til at rydde sne og eventuelt gruse eller salte fortovet foran din grund, så det er sikkert at færdes.

Grundejerens ansvar og pligter

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, dagrenovation, gæster med flere. Og du har derfor altid pligt til at salte, gruse og snerydde trapper til din ejendom.

Derudover er dine pligter forskellige, alt afhængig af om din ejendom grænser op til en offentlig vej eller en privat fællesvej.

 • Grænser din ejendom op til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at salte, gruse og rydde sne på fortove og stier, der grænser op til ejendommen, og som ligger i ubrudt forlængelse fra din ejendoms adgang til fortovet eller stien.
 • Grænser din ejendom op til en privat fællesvej eller sti, har du pligt til at salte, gruse og snerydde fortove, stier og veje, der grænser op til ejendommen. Og med hensyn til vejene har du pligten ud til vejenes midte.

Der er retspraksis for, at grundejere skal salte, gruse og rydde sne i tidsrummet kl. 7:00 til kl. 21:00 på hverdage og lørdage, og i tidsrummet kl. 8:00 til 21:00 på søndage. Ved arbejdspladser, butikker, cafeer, institutioner, restauranter med flere skal grundejere salte, gruse og snerydde i disses åbningstider.

Hvor gælder grundejernes ansvar og pligter

Grundejernes ansvar og pligter gælder i byområder, der ligger i byzone og i sommerhusområde, og Byrådet har den 13. september 2016 besluttet, at grundejernes ansvar og pligter derudover også gælder i bymæssige områder, der ligger i landzone.

Det betyder, at du som grundejer har pligt til at renholde, gruse/salte og snerydde offentlige fortove og stier ud for din ejendom i følgende byer og bymæssige områder:

 • Andst
 • Asbo
 • Askov
 • Brørup
 • Bække
 • Brændstrup
 • Foldingbro
 • Føvling
 • Gesten
 • Gjerndrup
 • Glejbjerg
 • Hjerting
 • Holsted
 • Hovborg
 • Jels
 • Københoved
 • Lindknud
 • Lintrup
 • Læborg
 • Rødding
 • Sdr. Hygum
 • Skodborg
 • Skudstrup
 • Stenderup (Føvling)
 • Stenderup (Rødding)
 • Tobøl
 • Veerst
 • Vejen
 • Vester Torsted
 • Øster Lindet
Eksempler på dine pligter som grundejer

Der er flere eksempler i vores vinter- og renholdelsesregulativ.

Pligten for ejeren af en hjørnegrund, der grænser til 3 kommuneveje. Det "blå" fortov hænger ubrudt sammen med ejendommens adgang til en kommunevej. Grundejeren skal derfor renholde, gruse/salte og snerydde det "blå" fortov.

Pligten for ejeren af en hjørnegrund, der grænser til 2 kommuneveje, og hvor vejtilslutningen er udført som eksempelvis en fortovsoverkørsel. Det "blå" fortov hænger ubrudt sammen med ejendommens adgang til en kommunevej. Grundejeren skal derfor renholde, gruse/salte og snerydde det "blå" fortov. Medens Vejen Kommune skal renholde, gruse/salte og snerydde den "røde" fortovsoverkørsel.

Pligten for ejeren af en grund, der grænser til 2 kommuneveje. Det "blå" fortov hænger ubrudt sammen med ejendommens adgang til en kommunevej. Grundejeren skal derfor renholde, gruse/salte og snerydde det "blå" fortov. Medens Vejen Kommune skal renholde, gruse/salte og snerydde det "røde" fortov, da grundejerens ejendom kun har adgang til det "blå" fortov.

Pligten for ejeren af en grund, der grænser til 2 kommuneveje, og hvor ejendommen har adgang til en kommunevej uden fortov. Vejen Kommune skal renholde, gruse/salte og snerydde det "røde" fortov, da grundejerens ejendom kun har adgang til kommunevejen uden fortov.

Hjælp skraldemanden i vintervejret

Sne og is gør det farligt at være skraldemand

Kør din skraldespand frem og husk at salte i vintervejret

I vintermånederne kan vores skraldemænd komme på overarbejde, hvis adgangsforholdene ikke er i orden. Der er risiko for, at skraldebilerne kører fast på vejen eller i grøften, hvis der ikke er ryddet for sne. For selvom en personbil måske kan køre på vejen, så er det ikke ensbetydende med, at skraldebilen kan.

Husk også at de ofte kommer, mens der er mørkt, og dermed kan det være vanskeligt for dem at se en snedrive eller vurdere, hvor grøften er, hvis der ligger sne. Det samme gælder glatte fortove eller indkørsler. Det forhøjer risikoen for fald.

Du kan hjælpe os ved at:

 • Ryde adgangsvejen til din affaldsbeholder for sne, sjap og is
 • Huske at lave et hul i en eventuel snevold, så skraldemanden kan trække affaldsbeholderen igennem

 • Strø sand, grus eller salt, hvis adgangsvejen er glat, så risiko for ulykker minimeres

 • Holde både adgangsvej og husnummer oplyst, så en evt. ny chauffør kan finde din affaldsbeholder i mørket.

 • Stil din affaldsbeholder frem mod kørevej og fri af eventuelle snebunker

 • Vend håndtagene frem

Hvis adgangen til din ejendom er spærret pga. is og sne vil beholdere blive hentet der, hvor der er ryddet. I disse sjældne tilfælde vil vi bede om at samle beholderne ved nærmeste farbare vej.

Du kan læse mere om din affaldsordning her.