FlexUng

For at kunne drage fordel af FlexUng skal du visiteres til ordningen. Klik her og søg.

Vi har behov for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Cpr.-nr.
  • Mobiltelefonnummer
  • Kopi af Ungdomskort/rejsekort
  • Kopi af mail med kvittering for betalt gyldighedsperiode
  • Uddannelsessted, hvis ungdomskort er til uddannelse

Du er visiteret til ordningen, når du modtager en mail via Digital Post fra Vejen Kommune, hvoraf det tydeligt fremgår, at du er visiteret til ordningen. Der må forventes et par dage til sagsbehandling.

Når du efterfølgende skal bestille en FlexUng hos Flextrafik hos Sydtrafik, er det vigtigt, at du oplyser, at du vil bestille en FlexUng kørsel og kan oplyse dit cpr. nr.

De generelle vilkår for Flextrafik kan findes på Sydtrafik.dk