Tømning af brønde

Brøndtømningen vil blive udført i uge 40-44.

Kommunen er opdelt i 4 distrikter, svarende til de gamle kommunegrænser.
Tømning vil foregå i følgende uger:

  • Distrikt Vejen        uge 40-41-42
  • Distrikt Brørup       uge 40-41
  • Distrikt Holsted      uge 42-43
  • Distrikt Rødding     uge 43-44

Vejen Kommune vil i forbindelse med brøndtømning appellere til borgerne, om i videst muligt omfang ikke at henstille biler, trailere og genstande hen over riste og brønde, som kan hindre entreprenøren i at udføre opgaven.

Vejen Kommune takker på forhånd for velvillig forståelse, således at tømningen kan løses til alles tilfredshed.