Akutte skader på vejen eller vejens udstyr

Hvis der opstår akutte situationer på vejnettet, der er til fare for trafiksikkerheden, for eksempel større huller i kørebanen, ituslåede kloak dæksler, tabte genstande, væltede træer, vand på kørebanen, døde dyr medvidere skal du kontakte

Vejen Kommune, Teknik & Miljø på 79 96 50 00

Ugedag                  Telefontid
Mandag-onsdag        8:00 - 15:30
Torsdag                    8:00 - 16:30
Fredag                     8:00 - 12:30

Hvis skaden sker uden for normal åbningstid skal du kontakte Falcks vagtcentral på 70 10 20 30.