Gadelys

Ser du, at vejbelysningen er ude af drift, eller at der er påkørte master, skader på armaturer eller lignende, bedes du anmelde problemet via Vejen Kommunes Giv et praj.