Gadelys

Ser du, at vejbelysningen er ude af drift, eller at der er påkørte master, skader på armaturer eller lignende, bedes du anmelde problemet via Vejen Kommunes Giv et praj.

 

Vejen Kommune sparer 300.000 kr. på gadebelysning

Nye tænde- og slukketider for gadelys på de offentlig veje og stier i Vejen Kommune træder i kraft først i det nye år.

Gadebelysningen på offentlige veje og stier i Vejen Kommune vil i 2019 blive reduceret med to timer dagligt. De nye tænde- og slukketider for gadelyset i Vejen Kommune træder i kraft i starten af januar 2019.

I forbindelse med budget 2019 har Vejen Byråd besluttet, at der skal spares 300.000 kroner på strømudgifterne. Derfor er vi nødt til at reducere gadebelysningen, forklarer Vagn Sørensen, formand Udvalget for teknik og miljø.

De ændrede tænde- og slukketider, der træder i kraft i løbet af uge 1 og 2, vil reducere strømforbruget til gadelys med ca. 180.000 kWh om året, så det årlige strømforbrug til gadelys bliver ca. 1.080.000 kWh. I det tidsrum, hvor gadelyset er tændt, vil der være samme belysning som i 2018. 

Nye tider for gadelyset

I 2019 bliver tænde- og slukketider for gadelyset omtrent:

Dato:             Sluk:   Tænd:

1.januar         07:40    17:13
1.februar        07:00    18:09
1.marts          06:02    19:08
1.april            05:43    21:11
1.maj             04:30    22:10
1.juni             03:38    23:04
1.juli              03:36    23:18
1.august         04:20    22:38
1.september    05:19   21:26
1.oktober        06:16   20:09
1.november     06:19   17:54
1.december     07:18   17:07