Gadefejning

Kommunen er opdelt i 4 distrikter, svarende til de gamle kommunegrænser.

Efterårsfejning 2017 udføres i uge 44 - 46. Fejningen vil blive udført i by- og boligområder.

Fejningen forventes udført således:

  • Uge 44: Distrikt Vejen
  • Uge 45: Distrikt Brørup
  • Uge 45: Distrikt Holsted
  • Uge 46: Distrikt Rødding OBS! Fejning forsinket. Forventes afsluttet inden udgangen af uge 48.

Forårsfejning 2018 udføres i ugerne op til påske. Fejningen vil blive udført i by- og boligområder, i industriområder og i det åbne land.

Vejen Kommune vil i forbindelse med gadefejning appellere til borgerne, om i videst muligt omfang ikke at henstille biler, trailere og andre større genstande på vejen, der kan hindre entreprenøren i at udføre opgaven.

Vejen kommune takker på forhånd for velvillig forståelse, således fejningen kan løses til alles tilfredshed.