Gadefejning

Forårsfejning 2018 iværksættes og forventes at være afsluttet i ugerne op til påske. Fejningen vil blive udført i by- og boligområder, i industriområder og i det åbne land. Forudsætningen for at kunne gennemføre fejningen er dog at vintervejret ophører, da frost og sne vil være en hindring. 

Fejningen forventes udført således:

Kommunen er opdelt i 4 distrikter, svarende til de gamle kommunegrænser.

  • Uge 11: Distrikt Vejen
  • Uge 12: Distrikt Brørup
  • Uge 12: Distrikt Holsted
  • Uge 12: Distrikt Rødding 

Sommerfejning i by- og boligområder udgår på grund af besparelser.

Efterårsfejning vil blive udført i ugerne 42-46 i by- og boligområder, i industriområder og i det åbne land.

Vejen Kommune vil i forbindelse med gadefejning appellere til borgerne, om i videst muligt omfang ikke at henstille biler, trailere og andre større genstande på vejen, der kan hindre entreprenøren i at udføre opgaven.

Vejen kommune takker på forhånd for velvillig forståelse, således fejningen kan løses til alles tilfredshed.