Specialtandpleje

Hvem kan søge?

Tandlæger og læger kan spørge Vejen Kommune, om du kan bevilges Specialtandpleje.

Hvor bliver du behandlet?

Behandlingerne foregår på Kolding Sygehus.

Læs mere om Specialtandpleje

Kvalitetsstandarder - specialtandpleje

I 2024 skal du højest betale 2.200 kr.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få tilskud til egenbetaling.