Specialtandpleje

Hvem kan søge? 

Tandlæger, læger eller institutioner kan spørge Vejen Kommune, om du kan bevilges Specialtandpleje.

Hvor bliver du behandlet?

Du bliver behandlet på en af Regionstandplejens klinikker i Vejle eller Esbjerg.

Læs mere om Specialtandpleje her

I 2018 skal du højest betale 1.935 kr.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få tilskud til egenbetaling.