Specialtandpleje

Hvem kan søge? 

Tandlæger, læger eller institutioner kan spørge Vejen Kommune, om du kan bevilges Specialtandpleje.

Lone Ingvartsen tlf. 79 96 64 02

Hvor bliver du behandlet?

Du bliver behandlet på en af Regionstandplejens klinikker i Vejle eller Esbjerg.

Læs mere om Specialtandpleje

Kvalitetsstandarder - omsorgstandpleje

I 2021 skal du højest betale 2.050 kr.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få tilskud til egenbetaling.