Specialtandpleje

Hvem kan søge? 

Tandlæger, læger eller institutioner kan spørge Vejen Kommune, om du kan bevilges Specialtandpleje.

Hvor bliver du behandlet?

Du bliver behandlet på en af Regionstandplejens klinikker i Vejle eller Esbjerg.

Læs mere om Specialtandpleje her

I 2018 skal du højest betale 1.935 kr.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få tilskud til egenbetaling.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Anja Ibsen Jensen, tlf. 79 96 64 02

Administrationsteamet Social & Ældre