Specialtandpleje

Hvem kan søge? 

Tandlæger, læger eller institutioner kan henvise dig til visitering til Specialtandplejen.
 
Hvor bliver du behandlet?

  •  hos Regionstandplejen i Esbjerg eller Vejle.

Hvad koster det?

  • I 2018 skal du max. betale 1.935 kr.
  • Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få tilskud til egenbetalingen.