Handicap og psykisk sygdom

Navn og telefonnummer Sagsområde Cpr-nr.
Lene Beck Kristensen
79 96 64 01
Leder af myndighed Handicap & Psykiatri  
Børnehandicap Team    
Anne Marieke Lindholm
79 96 64 04
Børn med handicap §41 og 42
Merudgifter voksne §100


Christina Schmidt Lund
79 96 67 80
Børn med handicap §41 og 42
Ledsagerordning § 97
 
Dorthe Jørgensen
79 96 64 32
Merudgifter børn §41 og 42
Merudgifter voksne §100
 
Gitte Ruby Davidsen
79 96 64 03
Børn med Handicap §41 og 42
Merudgifter voksne §100


Jonna Bjerg Mastrup
79 96 64 05
Ledsagerordning §97
Merudgifter voksne §100


Rikke Hvingel
79 96 64 06
Børn med handicap §41 og 42
Merudgifter voksne §100


Sigrid Aalberg
79 96 64 98
Merudgifter børn §41
Merudgifter voksne §100
 
Voksenteam    
Camilla Lindgren
79 96 67 85
Vidtgående handicap voksne
Senhjerneskade
21-27
01-31
Christen M. Lassen
79 96 64 07


Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Magtanvendelser
BPA §96
01-07Christina Mogensen
79 96 64 22

 

Vidtgående handicap voksne
Kontrol og forhøjelse førtidspension
Psykiatri voksne
Fysiske handicaps
28-31
01-31
8+9+10

 

Cira J F Madsen 
79 96 64 25
Psykiatri voksne
Fysiske handicaps
BPA
Senhjerneskade
11-17

01-31
Vakant
79 96 64 08
Vidtgående handicap voksne
Magtanvendelse
11-20

Mette Siewers Møller
79 96 64 10
Kontrol og forhøjelse førtidspension 
Vidtgående handicap voksne
01-31
01-10
Pia Hasselstrøm
79 96 64 09

Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Forsorgshjem/krisecenter
25-31

17-31
Maria Nordborg Gaarde
79 96 64 15

 

Psykiatri voksne
Fysiske handicaps
Forsorgshjem/krisecenter
Socialt frikort
18-24

01-16
01-31