Handicap og psykisk sygdom

Navn og telefonnummer Sagsområde Cpr-nr.
Lene Beck Kristensen
79 96 64 01
Leder af myndighed Handicap & Socialpsykiatri  
Børnehandicap Team    
Anne Marieke Lindholm
79 96 64 04
Børn med handicap § 41 og 42
Merudgifter voksne §100


Susanne Friis
79 96 64 32
Børn med handicap § 41 og 42
Merudgifter voksne §100
 
Gitte Ruby Davidsen
79 96 64 03
Børn med Handicap § 41 og 42
Merudgifter voksne §100


Jonna Bjerg Mastrup
79 96 64 05
Ledsagerordning §97
Merudgifter voksne §100


Nikoline W. R. Juhl
79 96 67 80
Børn med handicap § 41 og 42
Ledsagerordning § 97
 
Rikke Hvingel
79 96 64 06
Børn med handicap § 41 og 42
Merudgifter voksne §100


Voksenteam    
Camilla Lindgren
79 96 67 85
Vidtgående handicap voksne
Senhjerneskade
17-23
01-31
Christen M. Lassen
79 96 64 07
Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Magtanvendelser
BPA §96
01-08
Jørgen N. Mundbjerg
20 30 10 95
Kontraktforhandler 01-31

Nanna Niel Bastrup
79 96 64 08
Vidtgående handicap voksne
Kontrol og forhøjelse førtidspension
09-16
01-31
Mette Siewers Møller
79 96 64 10
Kontrol og forhøjelse førtidspension 
Vidtgående handicap voksne
01-31

01-08
Rikke Gottenborg Lykkebo Psykiatri voksne
Fysiske handicaps
BPA
Senhjerneskade

09-16


01-31

Stine Kristensen
79 96 64 22
Vidtgående handicap voksne
Magtanvendelse
24-31