Handicap og psykisk sygdom

Navn og telefonnummer Sagsområde Cpr-nr.
Lene Beck Kristensen
79 96 64 01
Leder af myndighed Handicap & Psykiatri  
Børnehandicap Team    
Anne Marieke Lindholm
79 96 64 04
Børn med handicap § 41 og 42
Merudgifter voksne §100


Christina Schmidt Lund
79 96 67 80
Børn med handicap § 41 og 42
Ledsagerordning § 97
 
Dorthe Jørgensen
79 96 64 32
Børn med handicap § 41 og 42
Merudgifter voksne §100
 
Gitte Ruby Davidsen
79 96 64 03
Børn med Handicap § 41 og 42
Merudgifter voksne §100


Jonna Bjerg Mastrup
79 96 64 05
Ledsagerordning §97
Merudgifter voksne §100


Rikke Hvingel
79 96 64 06
Børn med handicap § 41 og 42
Merudgifter voksne §100


Voksenteam    
Camilla Lindgren
79 96 67 85
Vidtgående handicap voksne
Senhjerneskade
17-23
01-31
Christen M. Lassen
79 96 64 07


Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Magtanvendelser
BPA §96
01-08Cira J F Madsen 
79 96 64 25
Psykiatri voksne
Fysiske handicaps
BPA
Senhjerneskade
09-16


01-31
Nanna Bastrup Pedersen
79 96 64 08
Vidtgående handicap voksne
Kontrol og forhøjelse førtidspension

09-16
01-31

Mette Siewers Møller
79 96 64 10
Kontrol og forhøjelse førtidspension 
Vidtgående handicap voksne
01-31

01-08
Pia Hasselstrøm
79 96 64 09

Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Forsorgshjem/krisecenter
25-31

17-31
Maria Nordborg Gaarde
79 96 64 15

 

Psykiatri voksne
Fysiske handicaps
Forsorgshjem/krisecenter
Socialt frikort
17-24

01-16
01-31
Stine Kristensen
79 96 64 22
Vidtgående handicap voksne
Magtanvendelse
24-31