Opkrævning

Opkrævninger bliver lavet i de enkelte afdelinger, og har du spørgsmål opkrævningens indhold, skal henvendelse rettes til den afdeling som har lavet opkrævningen.

Du modtager opkrævninger fra os på en af følgende måder:

  • Gennem Betalingsservice
  • Som indbetalingskort til Digital Post
  • Som elektronisk indbetalingskort til din netbank
  • Med brevpost (hvis du er fritaget for at modtage Digital Post)
Betalingsservice

Du kan nemt og enkelt bruge Betalingsservice til at betale de fleste af dine regninger. Når du er tilmeldt, bliver de automatisk betalt på den sidste rettidige betalingsdato.

Du kan se på et indbetalingskort, om du kan bruge Betalingsservice fremover. Du kan enten selv tilmelde dig på din netbank eller bede dit pengeinstitut gøre det for dig.

Betalingsordning

Har du gæld til kommunen, som du ikke kan betale?

Det kan f.eks. være daginstitution eller kontanthjælp med tilbagebetalingspligt.

Så kontakt os for at høre, om du kan få lavet en betalingsordning.

Hvis du betaler for sent - renter og rykkergebyrer

Hvis du betaler for sent - eller  ikke betaler - opkræver vi renter og rykkergebyrer.

Størrelsen på renterne og rykkergebyrerne afhænger af, hvilken form for gæld du har.

Rykkergebyrer

  • Rykkergebyret udgør kr. 250,- for offentretlige krav tillagt udpantningsret
  • Rykkergebyret udgør kr. 100,- for formueretlige krav uden udpantningsret

Renter

Der gøres ikke brug af renteberegning ved for sen betaling af kommunale krav med og uden udpantningsret.

Bemærk, at der findes specielle regler for beregning af rente på for sent betalt ejendomsbidrag.

Hvis du ikke betaler

Såfremt betaling af kommunes regninger udebliver, eller der ikke er truffet en betalingsordning, vil kravet automatisk blive sendt til tvangsinddrivelse hos SKAT.

Du må påregne ekstraudgifter til renter, gebyr og afgifter.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Team Opkrævning, skal du sende den til: Team Opkrævning, Borgerservice Vejen, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen. 
Vi sørger så for at sende klagen videre til rette myndighed.