Kontrol med sociale ydelser

Anmeld mistanke om snyd

Der er ingen formkrav til, hvordan en anmeldelse skal se ud. En anmeldelse kan eksempelvis indeholde følgende oplysninger:

  • Hvem anmeldelsen vedrører: Navn, adresse med videre
  • Navn og eventuel adresse på eventuel modpart (samlever, ægtefælle eller kæreste), som bor og opholder sig hos ydelsesmodtager
  • Oplysninger om arbejde samtidig med kontanthjælp eller sygedagpenge
  • Tidshorisont på det formodede snyd med ydelser

Du kan anmelde mistanke om snyd via telefon, Digital Post eller pr. brev. 

Som anmelder får du ikke svar på anmeldelsen, uanset om du er anonym eller ikke. Det skyldes, at du ikke er part i sagen og derfor ikke har ret til at kende Vejen Kommunes vurdering af oplysningerne i anmeldelsen.

Telefon

Du kan kontakte Kontrolenheden pr. telefon 79 96 65 49 eller 79 96 65 29.

Digital Post

Du kan skrive til Kontrolenheden via din Digitale Postkasse. Vær opmærksom på, at du ikke kan være anonym, når du skriver fra din Digitale Postkasse.

Skriv til Kontrolenheden (Digital Post)

Postadresse

Du kan også kontakte Kontrolenheden via almindelig post:

Vejen Kommune
Borgerservice, Kontrolenheden
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Vigtig viden, hvis du vil være anonym

Du skal være opmærksom på, at hvis du i forbindelse med en henvendelse opgiver dit navn, skal det noteres på sagen.

Den anmeldte person skal orienteres om anmeldelsen, og vil i den forbindelse modtage en kopi af denne.

Pligter, når du modtager offentlige ydelser

Som modtager af offentlige ydelser har du oplysningspligt.

Det vil sige, at kommunen ikke har pligt til at holde øje med, hvornår der sker ændringer i de forhold, der ligger til grund for udbetaling af ydelser, det har du selv.