Huskeliste

Ansøgningen udfyldes og indsendes 2 hverdage efter du har været i visitationen på jobcentret. Har du endnu ikke været i visitationen, skal du være opmærksom på, at din ansøgning først gælder fra den dag du retter personlig henvendelse til Jobcentret.

Hvis du ikke udfylder ansøgningsskemaet senest 2 hverdage efter du har været til visitationssamtale, bevilges du først ydelse fra den dag du har udfyldt og sendt ansøgningsskemaet til os.

Ansøgningsskema

Du skal helst vedhæfte dokumentationen som pdf-filer, så vi er sikker på, at vi kan åbne det.

Her kan du se en guide til, hvordan du vedhæfter dokumentation.

Har du husket:

 • At udfylde hele ansøgningsskemaet (har du ikke noget i et felt skriver du 0)
 • Hvis du er gift, skal vi have det samme dokumentation på din ægtefælle som på dig (husk begge skal underskrive ansøgningsskemaet digitalt)
 • Kontooversigt
 • Kontoudskrift for de seneste 3 måneder på alle dine/Jeres konti (kontonummer skal fremgå), dvs. løn- budget- opsparings- og pensionskonto og børneopsparings-konto (vedlæg dokumentation på hvor længe børneopsparing er bundet) samt hvis du har skiftet bank i løbet af det sidste år, skal du vedlægge dokumentation på at/hvornår konti er lukket.
 • Lønsedler for de sidste 3 måneder (kan også være SU-meddelelser, dagpenge udbetalinger eller lignende samt, hvis du har fået udbetalt feriepenge, skal du dokumentere for hvilken periode feriepengene dækker)
 • Opsigelse (hvis du er blevet opsagt)
 • Hvis du har bil, der er under 10 år gammel, skal du vedhæfte vurdering af bilens værdi fra 2 forhandlere. Hvis der er gæld i bilen skal du vedhæfte dokumentation for dette i stedet.
 • Dokumentation for anden formue: campingvogn, trailer, hest, malerier, smykker, ægte tæpper mv.
 • Dokumentation på dine boligudgifter, hvis du ønsker at søge om særlig støtte til boligudgifter
 • EU/EØS-borgere skal vedhæfte opholdsbevis

Nedenstående dokumentation skal vedhæftes hvis det er relevant:

 • Brev fra A-kasse (hvis du har mistet din dagpengeret eller endnu ikke har optjent dagpengeret)
 • Kopi af vandrejournal (hvis du er gravid og er under 30 år)
 • Hvis du lige er stoppet på uddannelse:
  • Eksamensbevis
  • Ophør/afmeldt uddannelse