Vådområdeprojekter

 

 

Læs mere om landbrug og udvikling af landdistrikter på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

 

Aktuelle forundersøgelser

Tobøl-Bobøl Bæk

Vejen Kommune gennemfører i 2022-2024 en forundersøgelse, som skal kortlægge mulighederne for at etablere et vådområdeprojekt langs Tobøl-Bobøl Bæk. Undersøgelsesområdet er på ca. 44 ha.

Formålet med vådområdeordningen er at nedbringe udledningen af næringsstoffer til de danske vandområder.

Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med en eksterne konsulent, og består af en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold, opstille scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og ekstensivering af landbrugsdriften samt give et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Forundersøgelse og evt. realisering af projektet gennemføres med tilskud fra EU’s Landdistriktsprogram og Miljø- og Fødevareministeriet. 

Læs mere om landbrug og udvikling af landdistrikter på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Nyby

Vejen Kommune gennemfører i 2024-2026 en forundersøgelse, som skal kortlægge mulighederne for at etablere et vådområdeprojekt ved Nyby. Undersøgelsesområdet er på ca. 163 ha.

Formålet med vådområdeordningen er at nedbringe udledningen af næringsstoffer til de danske vandområder.

Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med en eksterne konsulent, og består af en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold, opstille scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og ekstensivering af landbrugsdriften samt give et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Forundersøgelse og evt. realisering af projektet gennemføres med tilskud fra EU’s Landdistriktsprogram og Miljø- og Fødevareministeriet. 

Læs mere om landbrug og udvikling af landdistrikter på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Gennemførte forundersøgelser

Gram Å

Vejen Kommune gennemførte i 2018-2020 en forundersøgelse for et projektområde på 191 ha. Undersøgelsen viste, at det ikke var muligt at fjerne tilstrækkeligt kvælstof i forhold til ordningens krav. Projektet gennemføres derfor ikke.

 Vådområdeprojekt ved Gram Å

Den røde figur viser, hvilket område der undersøges.

Aktuelle realiseringer

Der er i øjeblikket ikke nogle aktuelle realiseringer

Gennemførte realiseringer

Vådområdeprojekt ved Brændstrup Bæk

I samarbejde med lodsejerne har Vejen og Haderslev kommuner etableret et vådområdeprojekt i løbet af 2021. Formålet med vådområdeprojektet er at genskabe naturlige vandstandsforhold og derved mindske udledningen af kvælstof til Vadehavet. Projektet fjerner 6,3 ton N/år.
Projektet er på 69 ha og indeholder bl.a. følgende tiltag:

  • Genslyngning af Brændstrup Bæk på en 1600 meter lang strækning
  • Åbning af rørlagt strækning af Brændstrup Bæk
  • Sløjfning af interne dræn, grøfter og brønde
  • Etablering af overrislingsgrøfter og overrisling af drænvand
  • Etablering af rørbroer og vadesteder
  • Afværgeforanstaltninger i forhold til Gram Storskov

Projektet finansieres af EU’s Landdistriktsprogram (75 %) og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (25 %).

Kortet viser vådområdeprojektets udstrækning

Film med før og efter billeder

Klik på billedet herunder og se filmen med før og efter billeder af projektet:

Brændstrup Bæk vådområde