Vådområdeprojekter

 

Læs mere om landbrug og udvikling af landdistrikter på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Aktuelle forundersøgelser

Forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Gram Å

Vejen Kommune gennemfører i 2018-2020 en forundersøgelse, som skal kortlægge mulighederne for at etablere et vådområdeprojekt. Undersøgelsesområdet er på 191 ha og er beliggende i både Vejen og Haderslev kommuner.

Formålet med vådområdeordningen er at genskabe naturlige vandforhold og derved mindske udledningen af kvælstof til Vadehavet.

Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med en ekstern rådgiver, og består af en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold, opstille scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og udtagning/ekstensivering af landbrugsdriften samt give et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Forundersøgelse og evt. realisering af projektet gennemføres med tilskud fra EU’s Landdistriktsprogram og Miljø- og Fødevareministeriet.

 Vådområdeprojekt ved Gram Å

Den røde figur viser, hvilket område der undersøges.

Gennemførte forundersøgelser

Forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Brændstrup Bæk

Vejen og Haderslev kommuner gennemfører i 2017-2018 en forundersøgelse, som skal kortlægge mulighederne for at etablere et vådområdeprojekt. Projektområdet er på 147 ha.

Formålet med vådområdeordningen er at genskabe naturlige vandforhold og derved mindske udledningen af kvælstof til Vadehavet.

Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med en ekstern rådgiver, og består af en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold, opstille scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og udtagning/ekstensivering af landbrugsdriften samt give et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Forundersøgelse og evt. realisering af projektet gennemføres med tilskud fra EU’s Landdistriktsprogram og Miljø- og Fødevareministeriet.

Oversigtskort, Brændstrup Bæk

Kortet viser vådområdeprojektets udstrækning.