Klima-Lavbundsprojekter

Aktuelle forundersøgelser

Lille Kongeå

Vejen Kommune gennemfører i 2024-2026 en forundersøgelse, som skal kortlægge mulighederne for at etablere et klima-lavbundsprojekt langs den øvre del af Kongeåen og flere af dennes tilløb. Undersøgelsesområdet er på ca. 283 ha.

Formålet med klima-lavbundsordningen er at nedbringe udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra kulstofrige lavbundsarealer.

Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent, og består af en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold, opstille scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og ekstensivering af landbrugsdriften samt give et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Forundersøgelse og evt. realisering af projektet gennemføres med tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

Kannebæk

Vejen Kommune gennemfører i 2024-2026 en forundersøgelse, som skal kortlægge mulighederne for at etablere et klima-lavbundsprojekt langs Kannebæk. Undersøgelsesområdet er på ca. 75 ha.

Formålet med klima-lavbundsordningen er at nedbringe udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra kulstofrige lavbundsarealer.

Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent, og består af en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold, opstille scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og ekstensivering af landbrugsdriften samt give et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Forundersøgelse og evt. realisering af projektet gennemføres med tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

Røjmose

Vejen Kommune gennemfører i 2024-2026 en forundersøgelse, som skal kortlægge mulighederne for at etablere et klima-lavbundsprojekt ved Røjmose. Undersøgelsesområdet er på ca. 55 ha.

Formålet med klima-lavbundsordningen er at nedbringe udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra kulstofrige lavbundsarealer.

Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent, og består af en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold, opstille scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og ekstensivering af landbrugsdriften samt give et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Forundersøgelse og evt. realisering af projektet gennemføres med tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet. 

Gennemførte forundersøgelser

Der er i øjeblikket ikke nogle gennemførte forundersøgelser

Aktuelle realiseringer

Der er i øjeblikket ikke nogle aktuelle realiseringer

Gennemførte realiseringer

Der er i øjeblikket ikke nogle gennemførte realiseringer