Tømningsordning

Den kommunale tømningsordning

Vejen Forsyning driver kommunens obligatoriske tømningsordning, hvor alle ejendomme med septiktanke eller bundfældningstanke får tømt indholdet af beholderen. Indholdet køres efterfølgende til rensning på et af kommunens rensningsanlæg.

Ordningen er brugerbetalt og omfatter ca. 4.200 forbrugere. Som udgangspunkt tømmes beholderen en gang årligt og grundejeren har ansvaret for at tanken er tilgængelig for tømning.

Hvis du har brug for hyppigere tømning eller akut tømning, skal du kontakte Vejen Forsyning.