Råger

Raager

Regulering af rågebestanden i Vejen Kommune

I perioden 1. maj til 15. juni regulerer Vejen Kommune bestanden af råger. Regulering foretages af Jægerrådet Vejen på vegne af Vejen Kommune. Jægerne vil regulere/skyde de store rågeunger, når de er kommet ud af reden. Reguleringen begrænser væksten i rågebestandene, men fjerner ikke rågerne helt.

Store gener

Råger tilhører kragefamilien. Det er intelligente fugle, som det meste af året er ganske harmløse. Men råger kan også være yders generende, når de om foråret samler sig i store ynglekolonier tæt ved byerne. Det hører nemlig til rågernes naturlige adfærd at skrige og skråle lige fra morgenstunden, ligesom deres efterladenskaber giver problemer på legeredskaber, havemøbler, biler og vasketøj.

Dertil kommer, at en rågekoloni hurtigt kan "støvsuge" nyplantede marker for såsæd og dermed være skyld i store økonomiske tab.

Kun regulering på offentlige arealer

På de kommunale arealer reguleres årligt i omegnen af 800 - 1000 rågeunger. Dette sker altid i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse om vildtskader nr. 1006 af 14/06/2020. I Bekendtgørelsen står der specifikt om råger:

  • § 13. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råge, der optræder i større flokke på ikke høstede og nysåede marker, må reguleres i perioden 1. juli - 30. september.

    Stk. 2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råge i rågekolonier må reguleres inden redebygning og æglægning, samt til at rågeunger i rågekolonier må reguleres uden for reden i perioden 1. maj - 15. juni.

    Stk. 3. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af rågeunger på ikke høstede marker i perioden 1. maj - 30. juni.

    Stk. 4. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at der ved reguleringen efter stk. 2, kan anvendes salonrifler, der kan indeholde mere end 2 patroner, herunder halvautomatiske salonrifler.

Private, som oplever problemer med råger på egen grund, kan rette henvendelse til en repræsentant for Jægerrådet Vejen på e-mail: poul.b@bbsyd.dk

Enhver regulering af råger kræver dog forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen.