Olietanke

Skal du etablere eller sløjfe en olietank? Så skal du anmelde det til kommunen.

Din nye olietank skal anmeldes

Anmeld ny olietank

Senest 2 uger inden du tilslutter en ny olietank skal du sende en anmeldelse til Vejen Kommune. Anmeldelsen skal vedhæftes en kopi af tankattesten for den nye tank. Arbejdet med etablering og tilslutning af tanken skal udføres af en sagkyndig.

Din gamle olietank skal sløjfes og anmeldes

Anmeld sløjfning af olietank

Når en olietank tages ud af brug skal den tømmes fuldstændigt for restindholdet. Herefter skal tanken fjernes, eller påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres og tanken blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie i tanken. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen, der retter oplysningerne i BBR-registret.

Forsikringsordning

For at sikre villaejere mod de meget store regninger en olieforurening kan løbe op i, er der etableret en forsikringsordning. Din olietank er dog kun omfattet af ordningen, hvis tanken er typegodkendt, lovligt installeret og ikke for gammel. Du har selv ansvaret for, om dit olietankanlæg er lovligt. Se Miljøstyrelsens oplysninger om villaolietanke og forsikringsordningen her.

Er din olietank for gammel?

Gamle olietanke udgør en risiko for forurening af jord og grundvand. Derfor er der regler for, hvor gammel en olietank må være.

Skal min olietank udskiftes?