Vindmøller

Husstandsvindmøller

Møller mellem 5 m og 25 m kræver som udgangspunkt landzonetilladelse.

Tilladelse til husstandsmøller skal søges via Digital Post til Teknik & Miljø, Klima og Energi.

Har du spørgsmål om husstandsvindmøller, kan du sende Digital Post til Teknik & Miljø, Klima og Energi.

Store vindmøller

Store vindmøller kan, som udgangspunkt, kun stilles op i dertil særligt udpegede områder.

Hvis der skal opstilles store vindmøller, kræver det, at der udarbejdes en lokalplan, et kommuneplantillæg og en VVM (vurdering af virkningerne på miljøet).

Ønsker du at opstille store vindmøller, skal du sende en ansøgning via Digital Post til Teknik & Miljø, Klima og Energi. I ansøgningen skal, som minimum, fremgå:

  • antallet af møller

  • møllernes totalhøjde

  • koordinater for møllernes placering

Se endvidere redegørelse og retningslinjer om vindmøller i Kommuneplan 2021