Varmeplan 2020

Læs Varmeplan 2020 her

Vejen kommunes Varmeplan fra 2020 indeholdt en målsætning om, at landsbyerne Bække, Føvling, Gesten, Gjerndrup, Glejbjerg, Hovborg, Jels, Københoved, Lindknud, Skodborg, Store Andst, Sønder Hygum og Øster Lindet skulle opvarmes med naturgas eller vedvarende energi.

I 2022 startede krigen i Ukraine, som resulterede i en kraftig stigning af gasprisen.  

For at hjælpe de ramte naturgaskunder indgik regeringen og KL en ”Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne”. Formålet med aftalen var at få ændret naturgasopvarmningen til opvarmning med fjernvarme eller vedvarede energi inden udgangen af 2028.

Vejen Kommune har sammen med varmeværkerne og en lang række virksomheder og organisationer arbejdet på en model for udfasning af naturgas og olie til opvarmning.

Resultatet af arbejdet er sammenfattet i tillæg nr. 1 til varmeplan 2020.

Læs tillæg nr. 1 til varmeplan

Af planen fremgår, at langt størstedelen af de naturgasforsynede landsbyer ikke har mulighed for at få fjernvarme fra de eksisterende varmeværker.

Konvertering af Naturgas

Alle naturgas og olie opvarmede ejendomme i naturgasområder skal have en anden varmekilde. Vejen Kommune har holdt møder med lokalrådene, samt givet tilskud til konverteringsprojekter, for at starte processen med at udfase naturgas og olie som opvarmningskilde.

Status på konverteringsprojekter, sommer 2023:

By Handling og status
Askov Udrulning af fjernvarme forventes afsluttet i 2024
Brørup Udrulning af fjernvarme forventes afsluttet i 2028
Bække En del af Hærvejsklyngen. De har fået rådgiver til at beregne, hvilken varmeforsyning der bedst kan svare sig. borgermøde afholdt
Føvling En borgergruppe har modtaget kommunens generelle oplysninger om landsbyen
Gjerndrup En del af Hærvejsklyngen. De har fået rådgiver til at beregne, hvilken varmeforsyning der bedst kan svare sig. borgermøde afholdt
Glejbjerg Arbejder på kollektive løsninger. Borgermøde afholdt
Gesten En del af Hærvejsklyngen. De har fået rådgiver til at beregne, hvilken varmeforsyning der bedst kan svare sig. Borgermøde afholdt
Holsted Udrulning af fjernvarme forventes afsluttet i 2028
Hovborg En del af Hærvejsklyngen. De har fået rådgiver til at beregne, hvilken varmeforsyning der bedst kan svare sig. Borgermøde afholdt
Jels Er ved at udarbejde et projektforslag for fjernvarmeforsyning af 550 ejendomme.
Københoved  Har holdt borgermøde, og er ved at undersøge mulige varmeforsyningskilder
Lindknud En del af Hærvejsklyngen. De har fået rådgiver til at beregne, hvilken varmeforsyning der bedst kan svare sig. borgermøde afholdt
Rødding 100 % fjernvarmeforsynet
Sdr. Hygum Arbejder på kollektiv løsning. Borgermøde afholdt
Skodborg Borgergruppe samarbejder med Vejen Varmeværk om en ledning til Skodborg
St. Andst Lokalråd forhandler med TreFor og Vejen Varmeværk.
Vejen Udrulning af fjernvarme forventes afsluttet i 2028
Ø. Lindet Arbejder på kollektiv løsning. Borgermøde afholdt

 

Hærvejsklyngen – seks landsbyer, der har et samarbejde med basis i Hærvejen og Hærvejsstien – har gennem midler fra kommunens landdistriktspulje gennemført en varmescreening. Tanken er at dele resultatet med andre, så landsbyer af tilsvarende størrelse kan blive inspireret og komme videre med eget arbejde.

Resultat af varmescreening for landsbyer i Hærvejsklyngen