Skip til hoved indholdet

Pulje til unges klimaprojekter

Har I en ide til et projekt, der handler om klima og er I mellem 15 og 24 år, så søg penge hos Vejen Kommune til at udføre jeres projekt.

Er I mellem 15 og 24 år kan I søge midler til klimaprojekter

Vejen Kommune ønsker at støtte op om unges deltagelse i arbejdet for et bedre klima og motivere dem til at finde på og udføre projekter.

Vejen Kommune er lykkedes med at søge fondsmidler fra Bloomberg Philanthropies og deres ungdoms klimafond ”Youth Climate Action Fund” som vil støtte unges tiltag og projekter om klima. Fondens mål er at motivere unge mellem 15 og 24 år til at realisere klimaorienterede projekter.

Hvad støtter Youth Climate Action Fund?

For at søge midlerne skal man

 1. lave et projekt/tiltag/event/formidling som handler om klima
 2. være mellem 15-24 år og have tilknytning til Vejen Kommune
 3. være en gruppe af unge (minimum tre personer)

Kun projekter som er ledet og implementeret af unge kan modtage støtte. Projekterne skal være igangsat og midlerne skal være brugt senest 31. december 2024.

Anden ansøgningsrunde starter midt i august til 15. september

Vi holder en ansøgningsworkshop i september (dato følger) i Bunkeren, Petersmindevej 2A i Vejen, hvor man kan få hjælp til sin ansøgning.

Deadline for anden ansøgningsrunde er søndag d. 15. september kl. 23.59. Alle ansøgere i den første runde får svar på deres ansøgning i uge 39.

Læs mere om puljen til unges klimaprojekter

Man kan søge om støtte til mange forskellige typer af projekter. Det kunne være en affaldsindsamlingsdag, en workshop om plantebaseret mad, hvor man lærer eller underviser i at lave vegetariske og veganske retter, en informationskampagne om klima, en udstilling om klima, en klimafestival, et kunstværk der sætter fokus på et vigtigt klimatema, en repair café hvor man reparerer tøj, ting og teknologier, et studieprojekt hvor man vil afprøve eller udvikle noget der har med klima at gøre og meget andet. Det kan være et event, der varer en enkelt dag eller det kan være et tiltag, som forløber over længere tid.

I kommunens klimaplan er der fokus på en række emner inden for klimaområdet: Landbrug og skov, energi, transport, affald og genanvendelse, og forskellige tiltag som omhandler klimavenlig kost, at sænke madspild og informationskampagner om forskellige tiltag om klima og bæredygtighed. Der er også et stort fokus på klimatilpasning som handler om hvordan vi forholder os til det stigende vand i undergrunden og oversvømmelser der sker, når der kommer store mængder regn som følge af klimaforandringerne.

Du kan finde inspiration til klimaprojekter ved at kigge i kommunens klimaplan

 • Udgifter direkte relateret til projektet
 • Transportudgifter og mad ved deltagelse i events
 • Et offentligt arrangement eller aktivitet
 • Indkøb af udstyr til projektet
 • Vejledning og guidning fra eksperter

 • Honorar til talere
 • Husleje og forbrugsudgifter til fx el og varme
 • Forbedringsprojekter der primært er til gavn for religiøse grupper og organisationer
 • Stipendier til enkeltpersoner
 • Projekter/ting der ikke har med klima at gøre

 • Første ansøgningsrunde: midt maj til 23. juni
 • Ansøgningsworkshop: tirsdag d. 11. juni fra kl. 13.30-17.00
 • Deadline for første ansøgningsrunde: søndag d. 23. juni kl. 23.59
 • Svar på ansøgning for første ansøgningsrunde: uge 26
 • Anden ansøgningsrunde: midt august til 15. september
 • Ansøgningsworkshop: uge 35
 • Deadline for ansøgning: søndag d. 15. september
 • Svar på ansøgning: Uge 39

For at modtage midler skal I teame up med en lokal forening eller en skole, som vi udbetaler midlerne til og som derefter udbetaler til jer. Det kan for eksempel være en lokal idrætsforening, en skole eller en fritidsforening. Foreningen behøver ikke arbejde med klima eller miljø. De skal bare være jeres ”bank”. Skoler og foreninger kan også selv søge midler, men der skal være minimum 3 unge mellem 15-24 år med i projektgruppen.

I ansøgningen skal man oplyse navn, adresse og CVR-nr. på foreningen, samt navn og kontaktoplysninger på kontaktperson i foreningen.

Beskriv jeres projekt:

 • Titel på projektet
 • Hvad er temaet?
 • Hvordan gør jeres projekt noget godt for klima og bæredygtighed?
 • Hvorfor vil I gerne lave projektet?
 • Hvordan vil I lave projektet? Hvad vil I lave? Beskriv de konkrete tiltag.

Beskriv målet for projektet:

 • Hvad vil I gerne opnå?
 • Hvornår skal projektet foregå?

Beskriv jeres gruppe:

 • Hvor mange er I?
 • Hvad hedder I?
 • Hvor gamle er I?
 • Hvis I søger som forening eller skole: Skriv navn på forening/skole samt navn, mail og telefonnummer på kontaktperson.
 • Beskriv hvordan unge mellem 15-24 år er en del af projektet. Hvad er deres roller og hvordan er de med til at lede og implementere projektet?

Navn, adresse og CVR-nr. på den forening, som skal agere ”bank”, samt navn og kontaktoplysninger til kontaktperson i foreningen.

Budget:

 • Lav en oversigt over hvad I skal bruge penge på og hvor meget hver ting vil koste
 • Skriv hvor mange penge, I søger

Ansøg om pulje til unges klimaprojekter

Er der problemer eller spørgsmål til ansøgningen er I velkomne til at skrive eller ringe til Anne Sofie M. Askholm via Digital Post til klima og energi eller på tlf. 79 96 62 42.

Første ansøgningsrunde er i maj-juni 2024. Der er deadline på første ansøgningsrunde søndag d. 23. juni kl. 23.59.

Anden ansøgningsrunde er i august-september 2024. Der er deadline på anden ansøgningsrunde søndag d. 15. september kl. 23.59.

Alle får svar på deres ansøgninger uanset om det er positivt og I får midler, eller det er negativt og I ikke får midler.

Hvis I får at vide at I får pengene vil de ved første ansøgningsrunde blive udbetalt mellem 28. juni og 1 juli 2024.

Hvis I får at vide at I får penge i anden ansøgningsrunde vil de blive udbetalt 25.-27. september 2024.

Hvis I modtager midler skal I sørge for at lave et dokument, hvor I løbende skriver ind hvad I har brugt midlerne på. Det er en god ide at gemme kvitteringer for alle udgifter og en rigtig god ide at tage et billede af hver kvittering og gemme i en mappe/drev, hvor I altid kan finde dem igen. 31. januar 2025 skal I aflevere en oversigt over hvad pengene er blevet brugt til.

Hvis nogle af de ting i køber for midlerne viser sig at koste mindre kan de midler bruges på andre ting i projektet. Det noterer I bare i det afsluttende budget som I sender til os d. 31. januar 2025.

Hvis I ikke kan få brugt alle midlerne, så skal det resterende beløb betales tilbage til kommunen.

Anne Sofie M. Askholm

Teknik & Miljø

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 18.38

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen