Pulje til unges klimaprojekter

Er I mellem 15 og 24 år kan I søge midler til klimaprojekter

Vejen Kommune ønsker at støtte op om unges deltagelse i arbejdet for et bedre klima og motivere dem til at finde på og udføre projekter.

Vejen Kommune er lykkedes med at søge fondsmidler fra Bloomberg Philanthropies og deres ungdomsklimafond ”Youth Climate Action Fund” som vil støtte unges tiltag og projekter om klima. Fondens mål er at motivere unge mellem 15 og 24 år til at realisere klimaorienterede projekter.

Hvad støtter Youth Climate Action Fund?

For at søge midlerne skal man

 1. lave et projekt/tiltag/event/formidling som handler om klima
 2. være mellem 15-24 år og have tilknytning til Vejen Kommune
 3. være en gruppe af unge (minimum to personer)
 4. være ungdomsforeninger, foreninger der arbejder med unge som en af sine målgrupper og skoler kan også søge midler. Det er dog en forudsætning at unge mellem 15-24 år er en del af projektgruppen og er med til at finde på, lede og implementere projektet.

Kun projekter som er ledet og implementeret af unge kan modtage støtte. Projekterne skal være igangsat og midlerne skal være brugt senest 31. december 2024.

Ansøg om pulje til unges klimaprojekter

Første ansøgningsrunde starter midt i maj til 23. juni

Vi holder en ansøgningsworkshop tirsdag d. 11. juni fra kl. 13.30-17.00 i Bunkeren, Petersmindesvej 2A i Vejen, hvor man kan få hjælp til sin ansøgning.

Deadline for første ansøgningsrunde er søndag d. 23. juni kl. 23.59. Alle ansøgere i den første runde får svar på deres ansøgning i uge 26.

Eksempler på klimaprojekter

Man kan søge om støtte til mange forskellige typer af projekter. Det kunne være en affaldsindsamlingsdag, en workshop om plantebaseret mad, hvor man lærer eller underviser i at lave vegetariske og veganske retter, en informationskampagne om klima, en udstilling om klima, en klimafestival, et kunstværk der sætter fokus på et vigtigt klimatema, en repaircafé hvor man reparerer tøj, ting og teknologier, et studieprojekt hvor man vil afprøve eller udvikle noget der har med klima at gøre og meget andet. Det kan være et event, der varer en enkelt dag eller det kan være et tiltag, som forløber over længere tid.

I kommunens klimaplan er der fokus på en række emner inden for klimaområdet: Landbrug og skov, energi, transport, affald og genanvendelse, og forskellige tiltag som omhandler klimavenlig kost, at sænke madspild og informationskampagner om forskellige tiltag om klima og bæredygtighed. Der er også et stort fokus på klimatilpasning som handler om hvordan vi forholder os til det stigende vand i undergrunden og oversvømmelser der sker, når der kommer store mængder regn som følge af klimaforandringerne.

Du kan finde inspiration til klimaprojekter ved at kigge i kommunens klimaplan

Hvad må man bruge pengene til?
 • Udgifter direkte relateret til projektet
 • Transportudgifter og mad ved deltagelse i events
 • Et offentligt arrangement eller aktivitet
 • Indkøb af udstyr til projektet
 • Vejledning og guidning fra eksperter
Hvad må man ikke bruge pengene til?
 • Honorar til talere
 • Husleje og forbrugsudgifter til fx el og varme
 • Forbedringsprojekter der primært er til gavn for religiøse grupper og organisationer
 • Stipendier til enkeltpersoner
 • Projekter/ting der ikke har med klima at gøre
Vigtige datoer
 • Første ansøgningsrunde: midt maj til 23. juni
 • Ansøgningsworkshop: tirsdag d. 11. juni fra kl. 13.30-17.00
 • Deadline for første ansøgningsrunde: søndag d. 23. juni kl. 23.59
 • Svar på ansøgning for første ansøgningsrunde: uge 26
 • Anden ansøgningsrunde: midt august til 15. september
 • Ansøgningsworkshop: uge 35
 • Deadline for ansøgning: søndag d. 15. september
 • Svar på ansøgning: Uge 39
Hvordan modtager man penge fra fonden?

For at modtage midler skal I teame up med en lokal forening eller en skole, som vi udbetaler midlerne til og som derefter udbetaler til jer. Det kan for eksempel være en lokal idrætsforening, en skole eller en fritidsforening. Foreningen behøver ikke arbejde med klima eller miljø. De skal bare være jeres ”bank”. Skoler og foreninger kan også selv søge midler, men der skal være minimum 3 unge mellem 15-24 år med i projektgruppen.

I ansøgningen skal man oplyse navn, adresse og CVR-nr. på foreningen, samt navn og kontaktoplysninger på kontaktperson i foreningen.

Hvad skal en ansøgning indeholde?

Beskriv jeres projekt:

 • Titel på projektet
 • Hvad er temaet?
 • Hvordan gør jeres projekt noget godt for klima og bæredygtighed?
 • Hvorfor vil I gerne lave projektet?
 • Hvordan vil I lave projektet? Hvad vil I lave? Beskriv de konkrete tiltag.

Beskriv målet for projektet:

 • Hvad vil I gerne opnå?
 • Hvornår skal projektet foregå?

Beskriv jeres gruppe:

 • Hvor mange er I?
 • Hvad hedder I?
 • Hvor gamle er I?
 • Hvis I søger som forening eller skole: Skriv navn på forening/skole samt navn, mail og telefonnummer på kontaktperson.
 • Beskriv hvordan unge mellem 15-24 år er en del af projektet. Hvad er deres roller og hvordan er de med til at lede og implementere projektet?

Navn, adresse og CVR-nr. på den forening, som skal agere ”bank”, samt navn og kontaktoplysninger til kontaktperson i foreningen.

Budget:

 • Lav en oversigt over hvad I skal bruge penge på og hvor meget hver ting vil koste
 • Skriv hvor mange penge, I søger
Hvordan søger man?

Ansøg om pulje til unges klimaprojekter

Er der problemer eller spørgsmål til ansøgningen er I velkomne til at skrive eller ringe til Anne Sofie M. Askholm via Digital Post til klima og energi eller på tlf. 79 96 62 42.

Deadlines for ansøgninger

Første ansøgningsrunde er i maj-juni 2024. Der er deadline på første ansøgningsrunde søndag d. 23. juni kl. 23.59.

Anden ansøgningsrunde er i august-september 2024. Der er deadline på anden ansøgningsrunde søndag d. 15. september kl. 23.59.

Svar på ansøgninger

Alle får svar på deres ansøgninger uanset om det er positivt og I får midler, eller det er negativt og I ikke får midler.

Hvad skal man gøre, hvis man modtager midler?

Hvis I får at vide at I får pengene vil de ved første ansøgningsrunde blive udbetalt mellem 28. juni og 1 juli 2024.

Hvis I får at vide at I får penge i anden ansøgningsrunde vil de blive udbetalt 25.-27. september 2024.

Hvis I modtager midler skal I sørge for at lave et dokument, hvor I løbende skriver ind hvad I har brugt midlerne på. Det er en god ide at gemme kvitteringer for alle udgifter og en rigtig god ide at tage et billede af hver kvittering og gemme i en mappe/drev, hvor I altid kan finde dem igen. 31. januar 2025 skal I aflevere en oversigt over hvad pengene er blevet brugt til.

Hvad gør vi hvis vi ikke får brugt alle pengene?

Hvis nogle af de ting i køber for midlerne viser sig at koste mindre kan de midler bruges på andre ting i projektet. Det noterer I bare i det afsluttende budget som I sender til os d. 31. januar 2025.

Hvis I ikke kan få brugt alle midlerne, så skal det resterende beløb betales tilbage til kommunen.