Skove

Vejen Kommunes største kommunale bynære skovområder er Sommerlystskoven i Rødding og skoven i Vejen Anlæg. Mindre skove findes ved Vamdrupvej, Ellestrup, skoven ved Vejen Idrætscenter og Skovvang (nås fra Petersmindevej, Vejen), Akacievej i Vejen samt Holsted Anlæg.

Læs strategi for biodiversitet

Der er vedtaget en Strategi for biodiversitet i Vejen Kommune. Biodiversitet er et mål for den samlede bredde i plante og dyreliv. Formålet med strategien er at sætte større fokus på biodiversitet i Vejen Kommune. Biodiversiteten kan øges ved at plante danske plantearter i stedet for udenlandske. Vore danske dyr, planter og svampe er gennem årtusinder tilpasset til at give føde og bosteder til hinanden.

Egetræet kan have over 800 dyrearter tilknyttet som levested. Bøg og andre træarter der kom til Danmark senere, har færre arter tilknyttet. Derfor har gammel egeskov typisk en større biodiversitet end en bøgeskov, hvor en bøg kun har ca. 50 arter tilknyttet. En plante fra et andet kontinent har næsten ingen arter tilknyttet her i Danmark.

At efterlade store stammer i skoven er en anden måde at støtte insekter, svampe, laver og fugle. Nogle arter er så specialiserede i nedbrydning af dødt træ, at de ingen steder har at være, hvis alt det døde træ fjernes fra skoven.

Flere af skovområderne er omfattet af fredsskovsforpligtelsen, der betyder, at skoven skal bevares som skov. Der må drives almindelig skovdrift i skoven med rydning og genplantning, men blandt andet skovbrynene er særligt beskyttede og må ikke fældes. Der er ligeledes grænser for hvilke aktiviteter og anlæg, der må være i skoven.