Pleje af grønne områder

Plejen af kommunens grønne områder i byerne sker ud fra en gartnerplan, som er politisk vedtaget.

Inden for hvert område er der forskellige delelementer, som skal plejes, for eksempel træer, buske og græs. Til hvert delelement hører en specifik beskrivelse af, hvilke krav der stilles til plejeniveauet.

Det er kommunens egne driftsfolk, som varetager plejen af de grønne områder.

I boligområder, hvor der er oprettet grundejerforeninger, varetager grundejerforeningen plejen af de grønne områder.

Private aftaler om drift

Nogle borgere og foreninger har truffet aftaler om at passe et kommunalt areal. Det kan være en gruppe æbletræer, et staudebed eller græsarealer der ønskes klippet oftere end kommunens serviceniveau. Arealerne skal fortsat være offentligt tilgængelige.

Vil du høre om mulighederne for at indgå en sådan aftale kontakt:

Signe Hvergel Petersen
Telefon: 79 96 62 19
Skriv Digital Post om grønne områder