Håndtering af persondata

Vejen Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som bliver behandlet i forbindelse med udfordringer med tømning af din affaldsbeholder.

Kontaktoplysninger
Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
www.vejen.dk | Tlf.: 79 96 50 00
Skriv til os via Digital Post på borger.dk

Formål
Formålet med at behandle dine personoplysninger er at kunne identificere og kontakte borgere, grundejere og virksomheder i forbindelse med drift og administration af Vejen Kommunes affaldsordninger, samt at kunne identificere og kontakte grundejere og virksomheder i forbindelse med myndighedsbehandling.
Vi behandler følgende kategorier af
personoplysninger om dig:
Navn, adresse, telefonnummer samt billeder, hvis der er tilfælde, hvor forhold gør, at Vejen Kommune ikke kan tømme affaldsbeholderne.

Har du spørgsmål eller vil du klage?
Har du spørgsmål til den måde Vejen Kommune behandler dine persondata, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via Digital Post eller tlf. 79 96 60 34.
Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger anbefales det, at du skriver sikkert via Digital Post på borger.dk.

Du har ret til at klage over Vejen Kommunes behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Find kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

-----

Vejen Municipality is the data controller of the personal information which is processed in connection with challenges regarding the emptying of your waste bin.

Contact information
Vejen Municipality
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen, Denmark
www.vejen.dk | Tel.: +45 79 96 50 00

Write to us using Digital Post on borger.dk

Purpose
The purpose of processing personal data is to be able to identify and contact citizens, landowners and companies in connection with the operation and administration of Vejen Municipality's waste schemes and to be able to identify and contact landowners and companies in connection with regulatory processing.
We process the following categories of
personal data about you:
Name, address, phone number and images in cases where conditions prevent Vejen Municipality from emptying the waste bins.

Any questions or complaints?
For question about how Vejen Municipality processes your personal data, please contact our data protection officer using Digital Post or tel. +45 79 96 60 34. If your inquiry includes sensitive data, we recommend that you use Digital Post to send it safely on borger.dk.

You have the right to complain about Vejen Municipality's processing of your personal data to the Danish Data Protection Agency (Datatilsynet). Find contact information on www.datatilsynet.dk