Ydelser fra kommunen og ferie

Vis du modtager en af ovenstående ydelser fra kommunen og ønsker at holde ferie er der nogle ting du altid skal huske:

  • Du skal altid kontakte Jobcentret inden du holder ferie, så din rådgiver kan tage stilling til om du har ret til at holde ferie.
  • Hvis du ønsker at rejse på ferie i udlandet, bør du drøfte med din rådgiver om du er berettiget til at beholde din ydelse under ophold udenfor Danmark
  • Hvis du modtager selvforsørgelses – og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er du ikke berettiget til ferie og du må ikke rejse ud af landet.
  • Hvis du har feriepenge til gode, skal du give besked til Jobcentret, når du får dem udbetalt.