Vejledningspjecer i forbindelse med ledighed

Hvis du er ledig, så er det vigtigt, at du læser vejledningspjecen vedrørende det forsørgelsesgrundlag du modtager.

Vejledningspjecer til borgere der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp
Vejledningspjecer til borgere der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
Vejledningspjece til borgere der modtager ledighedsydelse
Vejledningspjecer til borgere der modtager ressourceforløbsydelse i et jobafklaringsforløb
Vejledningspjecer til borgere der modtager ressourceforløbsydelse i et ressourceforløb