Vejledningspjecer i forbindelse med ledighed

Hvis du er ledig, så er det vigtigt, at du læser vejledningspjecen vedrørende det forsørgelsesgrundlag du modtager.

Vejledningspjece til borgere der modtager ledighedsydelse
Vejledningspjecer til borgere der modtager ressourceforløbsydelse i et jobafklaringsforløb
Vejledningspjece til borgere der modtager ressourceforløbsydelse i et ressourceforløb