SSP

SSP arbejdet dækker et samarbejde mellem Skolerne, Socialområdet og Politiet. Formålet med dette arbejde er at mindske kriminalitet og misbrug blandt kommunens børn og unge, i stedet er fokus rettet mod bedre trivsel.

Mads Ulf Hansen kan kontaktes på
24 43 07 55

Keld Bjørbæk kan kontaktes på
40 36 29 59

Skriv sikkert til SSP via Digital Post

Ungdomskonsulenterne har bl.a. til opgave at:

  • Stå for den generelle forebyggelse samt udbrede kendskabet til risici ved indtagelse af alkohol og stoffer.
  • Konsekvenser efter kriminalitet.
  • Være et tilbud til den unge og deres familier, såfremt der er opstået problemer, der er for svære at bære alene.
  • Medvirke til et konstruktivt samarbejde mellem Skoler, Socialforvaltning og Politiet.
  • Deltage i God løsladelse og Exit-programmer.

Der er udarbejdet en samarbejdsplan mellem politi og kommunen.

Se hjemmesiden for SSP i Vejen Kommune