SSP

SSP arbejdet dækker et samarbejde mellem Skolerne, Socialområdet og Politiet. Formålet med dette arbejde er at mindske kriminalitet og misbrug blandt kommunens børn og unge, i stedet er fokus rettet mod bedre trivsel.

Søren Kruse kan kontaktes på
29 21 49 47 eller på mail: sorsk@vejen.dk

Keld Bjørbæk kan kontaktes på
40 36 29 59 eller på mail: ksbj@vejen.dk

Ungdomskonsulenterne har bl.a. til opgave at:

  • Stå for den generelle forebyggelse samt udbrede kendskabet til risici ved indtagelse af alkohol og stoffer.
  • Konsekvenser efter kriminalitet.
  • Være et tilbud til den unge og deres familier, såfremt der er opstået problemer, der er for svære at bære alene.
  • Medvirke til et konstruktivt samarbejde mellem Skoler, Socialforvaltning og Politiet.
  • Deltage i God løsladelse og Exit-programmer.

Der er udarbejdet en samarbejdsplan mellem politi og kommunen.

Se hjemmesiden for SSP i Vejen Kommune