Åben rådgivning

Alle forældre kan i perioder opleve usikkerhed eller bekymring i forhold til, hvordan man skal håndtere situationer, som kan have indflydelse på barnets, den unges og/eller hele familiens trivsel.

Hvad kan man henvende sig om?

I Åben Rådgivning kan forældre til børn og unge i alderen 0-18 år få anonym rådgivning og vejledning, som kan støtte trivslen og det positive samspil i familien. Det kan handle om bekymringer, skoleproblemer, usikkerhed i forhold til hvordan man som forældre, kan håndtere forskellige situationer, konflikter, mistrivsel, etc.

Hvem er vi?

Åben Rådgivning er bemandet af fagpersonale fra Vejen Kommune som til daglig arbejder med børn, unge og/eller familier. Vi har tavshedspligt og der bliver ikke ført journaler. Tilbuddet er forebyggende og uforpligtende.

Hvornår er Åben Rådgivning åben?

Rådgivningen finder sted den 1. til 4. torsdag i måneden fra kl. 15.00 – 17.00 (Dog ikke i skolernes ferieperioder)

Vi afholder samtalerne på tre forskellige måder:

  • Telefonmøde 
  • Teamsmøde
  • Fysisk fremmøde på Brørup Områdekontor

Når du booker en samtale, vælger du selv, hvilken type det skal være.

Hvordan bestiller jeg tid?

Hvis du ønsker at bestille en tid i Åben Rådgivning, kan du bestille den online.

Bestil tid til Åben Rådgivning

Du kan også henvende dig anonymt på telefon 79 96 63 57, hvor du kan bestille tid til en samtale.

Skilsmisserådgivning - anonym rådgivning til forældre i Vejen Kommune

Omkring halvdelen af alle ægteskaber i Danmark ender i skilsmisse. At mor og far flytter fra hinanden er således et almindeligt livsvilkår, og samtidig en stor livsforandring, for rigtig mange børn og unge.

At forældrene får etableret et godt samarbejde og samtidig har øje for børnenes behov, er de mest afgørende faktorer for skilsmissebarnets trivsel.

Derfor søger mange forældre rådgivning til, hvordan det fælles forældresamarbejde kan styrkes. Det kan eksempelvis omhandle, hvordan I som forældre fortæller om skilsmissen til børnene, hvordan I får etableret et godt samarbejde omkring børnene, eller hvordan I støtter børnene i livet med skilte forældre.

Skilsmisserådgivning er anonym rådgivning, hvilket betyder, at der ikke føres journal.  Efter en indledende samtale kan man frit tage stilling til, om man ønsker at komme igen. Det er mulighed for op til fem samtaler.

Hvem kan få hjælp

Skilsmisserådgivning er et anonymt tilbud til forældre i Vejen Kommune med børn under 18 år. Tilbuddet er rettet til forældre, der har besluttet sig for at flytte fra hinanden, og til forældre, der allerede bor hver for sig.

Hvor

Rådgivningen finder sted på Områdekontoret Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup.

Kontakt

Samtalerne foregår ved psykolog Linnea Faxe. Såfremt I er interesseret, er I velkomne til at henvende jer anonymt på telefon til Linnea på telefonnummer 23 44 09 78. Her kan I bestille en tid til en samtale, samt kort fortælle hvorfor I kontakter os. I kan ligeledes ringe til psykologenhedens hovednummer på telefonnummer 79 96 63 57.