Trivsel

Der er udarbejdet et Trivselshjul, som beskriver samarbejdet, sagsgangen og overleveringen indenfor følgende områder: Sundhedsplejen, dagtilbud 0-3 år, dagtilbud 3-6 år og skoleområdet.

Læs mere om Trivselshjulet

Arbejdet med Trivselshjulet forventes at sikre en reflekteret og tværfaglig indsats for børn i risikogruppen for eksklusion, således at flere kan inkluderes i deres nærmiljø.